Eldeklaration

Hvad er en el-deklaration?

EU stiller krav om, at alle el-kunder kan få oplyst en el-deklaration fra deres forsyningsselskab eller el-handler. I Danmark varetages dette krav med Elmærkningsbekendtgørelsen. Den forpligter el-handlere til at lave deklarationer for deres levering af elektricitet til forbrugerne i det forgangne kalenderår.

Herunder finder du de aktuelle deklarationer for hele el-produktionen i Danmark samt vores salg af VINDenergi.

Den generelle deklaration

Deklarationen viser brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i Danmark. Den generelle deklaration er beregnet ud fra elproduktionen i Danmark og er korrigeret for udvekslingen af el med nabolandene samt el-salget til de el-kunder, der har købt individuelt deklareret elektricitet, fx vindmøllestrøm.

Download den generelle el-deklaration 2022

Den individuelle deklaration

Den individuelle deklaration er udarbejdet ud fra salget af VINDenergi. Deklarationen er dokumenteret med oprindelsesgarantier, der viser produktionen af den angivne mængde el svarende til dit elforbrug. Der er hermed sikkerhed for, at oprindelsesgarantierne ikke også bliver anvendt til at dokumentere el-salg til andre kunder. Eventuelle spørgsmål om deklarationen kan rettes til Energinet.dk.

Download den individuelle el-deklaration 2022, VINDenergi.