Godt at vide som kunde

Tilskud

Alt der er værd at vide om tilskud, finder du her

El-regningen

Hvordan er elprisen sat sammen?

Jeres elpris er sammensat af selve elprisen, afgifter og skatter. 77% af jeres elregning går til afgifter, tariffer mm. 

 

Elprisens Sammensætning - Vandret2 Beskåret

Hvordan afregnes timemålere?

Afregning sker efter det faktiske forbrug én gang hver måned. 

Hvordan afregnes skabelonmålere?

Målerne aflæses manuelt en eller flere gange årligt. Du betaler a conto ud fra årets forventede forbrug, og efter aflæsning modtager du en opgørelse. 

Hvordan er vores faktura opbygget?

På vores fakturaer kommer der først en oversigt over alle dine aftag, med total-beløbet. På de efterfølgende sider kommer udspecificeringen. Har du spørgsmål til din faktura, kan du kontakte Kundeservice. 

Jeg har spørgsmål til elregningen – skal jeg kontakte jer eller mit netselskab?

Kontakt os hvis du har spørgsmål til elregningen. 

Hvordan undgår jeg rykkere og rykkergebyrer?

Den bedste måde at undgå rykkere og dermed rykkergebyrer er at tilmelde jer LeverandørService. Tilmelding til leverandørservice kan ske her

Hvad er LeverandørService?

Nets tilbyder en betalingsform, der hedder LeverandørService, som er en pendant til BetalingsService for private. Når du betaler fakturaer via LeverandørService, foregår betalingen automatisk og til tiden – hverken for tidligt eller for sent. 

Jeres oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet. Oplysningerne bliver sendt direkte til Nets.

Hvordan bliver jeg tilmeldt LeverandørService?

Du tilmelder dig ved at udfylde en online blanket, som ligger her

Koster det noget at komme på LeverandørService?

Nej, det koster ikke noget

Hvorfor får vi en rykker, når vi har betalt?

Det er sandsynligvis, fordi jeres betaling har krydset vores udsendelse af rykkere. Hvis I har betalt, kan I trygt se bort fra rykkeren. 

Energirådgivning

Vi har fået identificeret flere områder, hvor vi kan spare på energiforbruget. Hvordan kommer vi bedst i gang med at realisere besparelserne?

Der er mange ting, man skal være opmærksom på, inden man går i gang med at gennemføre energioptimerings-projekter. Derfor har vi lavet en guide til vores kunder, der samler de vigtigste ting.

Hvis du har forlagt Realiseringsguiden så kontakt Kundeservice på tlf. 99 92 90 99 eller pr. e-mail: kundeservice@scanenergi.dk, så sørger vi for at du får adgang til den. 

Som kunde kan du også skrive til os og få gratis og uforpligtende råd og vejledning. Du finder kontaktoplysninger i Realiseringsguiden.


Hvis du ikke er kunde har vi opsummeret nogle af de vigtigste råd nedenfor:

Sørg for at indgå aftale om indberetningsret til energibesparelser med os eller en anden virksomhed inden opstart for at sikre udbetaling af tilskud

Få altid to sammenlignelige tilbud fra relevante leverandører

Sørg for at udarbejde klar funktionsbeskrivelse

Indgå aftale om garanti

Følg op og vær i tæt kontakt med leverandøren under selve realiseringen

Monitor jeres energiforbrug, og tjek at I opnår den forventede besparelse.

Har du brug for konkret rådgivning om gennemførelse af energioptimerings-projekter, hjælper vi gerne.

Forbrugsregistrering

Forbedr din likviditet ved at afregne dine energiafgifter direkte til SKAT fortæller dig alt, du har brug for at vide om forbrugsregistrering.

Gebyrer

Nedenfor finder du en oversigt over vores gebyrer. Der er ikke ret mange, for vi har en gennemsigtig prisstruktur. 

Vi tager derfor heller ikke noget administrationsgebyr for at viderefakturere det beløb, som dit netselskab opkrævede før 1. april 2016.  

Du skal dog være opmærksom på, at vi viderefakturerer gebyrer på serviceydelser fra dit netselskab – dog igen uden at lægge et ekstra administrationsgebyr oveni. 

Du kan finde oversigt over gebyrer på dit netselskabs hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til gebyrlisten så kontakt Afregning og Økonomi på tlf. 99 92 90 95 eller pr. e-mail: afregning@scanenergi.dk

Indbetaling via FI linje  Kr. 0,00
Indbetaling via LeverandørService Kr. 0,00 
Administrationsgebyr pr. aftag Kr. 15,00
Rykkergebyr 1 Kr. 300,00
Rykkergebyr 2 Kr. 300,00
Gebyr for lukkevarsel Kr. 2000,00
For sent betaling-kompensationsgebyr Kr. 310,00 + renter
Opsigelse af aftalen fra vores side pga. manglende betaling Beregnet værdi af kontrakt. Værdien kan oplyses ved henvendelse til Kundeservice.
Opsigelse af aftale fra din side i den gældende bindingsperiode       Beregnet værdi af kontrakt. Værdien kan oplyses ved henvendelse til Kundeservice.

 

Elprodukter

Du finder al information om vores elprodukter her.

Afgifter

Alt du skal vide om afgifter, finder du i blogindlægget Kan din virksomhed slippe billigere i energiafgift eller i vores afgiftsguide, som du kan hente kvit og frit her.

Netselskabet

Hvordan finder jeg mit netselskab?

Hvis du er i tvivl om, hvem der er dit netselskab, har Dansk Energi lavet et oversigtskort over netselskaber i hele Danmark. 

Kortet finder du her

Skal vi kun kontakte jer fremover – og ikke vores netselskab?

Ja. Henvend jer til os, så skal vi nok hjælpe jer videre, hvis I har spørgsmål, der vedrører jeres netselskab. 

Flytning og salg af virksomhed

Vi skal flytte – hvad sker der med vores elaftale?

Hvis I skal flytte, vil jeres elaftale typisk flytte med. 

For at vi kan flytte jeres elaftale med til den nye adresse skal vi bruge: 

  • adresse og aftagenummer på den adresse I flytter til

  • en aflæsning af måler(e) pr. flyttedato fra den adresse, I flytter fra

  • en aflæsning af måler(e) pr. flyttedato fra den adresse I flytter til

  • navn på den, der tilflytter den adresse, som I fraflytter

Når vi har de oplysninger, melder vi flytning til DataHub’en og sender en slutafregning. 

Hvornår skal vi melde flytning?

I skal sørge for at melde flytning til os så hurtigt som muligt og senest 14 dage, før I flytter. 

NB! I hæfter for forbruget på adressen, selvom I er flyttet, hvis ikke I melder flytning til os.

Vi sælger vores virksomhed - hvad så?

Så finder I hjælp lige her

Aftaler og faktura

Hvor finder jeg overblik over aftaler og fakturaer?

Kundeportalen finder du oversigt over fakturaer og aftaler. 

Hvis du ikke kan finde login detaljer, så kontakt Kundeservice, så sender vi dem til dig. Du kan ringe på tlf. 99 92 90 99 eller sende en e-mail til: kundeservice@scanenergi.dk.

Elopvarmet beboelse

Hvis din beboelse er registreret som elopvarmet i BBR (Bygnings- og Boligregistret) kan du få en lavere elafgift for den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh/år.
Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt. Derfor skal du først ansøge BBR om at få din bolig registreret som elopvarmet helårsbolig. Det er BBR, der afgør, om du er berettiget.
 
Sådan gør du
  • Hent og udfyld BBR-skemaet 
  • Send skemaet til BBR-registret i din kommune. De skal godkende, at du kan få nedsat din elafgift for den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt.
  • Send skemaet til kundeservice@scanenergi.dk, når du får det tilbage fra BBR-registret. 
 
Hvis du ændrer opvarmningsform
Hvis du ændrer opvarmningsform (til f.eks. naturgas eller fjernvarme), efter at du har fået nedsat din elafgift, skal du huske at give os besked. Du er nemlig kun berettiget til den nedsatte elafgift, hvis el er din primære varmekilde. 

Scanenergis almindelig aftalevilkår

Her finder du Scanenergis almindelig aftalevilkår gældende fra oktober 2022.

Scanenergis almindelige aftalevilkår per oktober 2022

Har du spørgsmål til vilkårene, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf 9992 9099 eller ved at udfylde formularen her.