KLIMAtiltag

Invester i klimatiltag

Både du og dine kunder lægger vægt på miljø og flere grønne tiltag i hverdagen. Derfor vælger du el med to-blade. Det vil sige, at du via certifikater tilkøber grøn strøm og er med til at sikre klimatiltag, som reducerer udledningen af CO2 ved at støtte optimeringsprojekter andre steder i verden.

Du kender VINDenergi. Her sørger vi for, at den strøm du anvender, matches 100% med et oprindelsescertifikat på vindenergi fra danske vindmøller. På den måde kompenserer du for din virksomheds CO2-udledning og investerer samtidig i udviklingen af og omlægningen til vedvarende vindenergi.

Læs mere om VINDenergi

Med dette produkt går du skridtet videre. Udover VINDenergi investerer du i klimatiltag, som er med til at reducere verdens samlede CO2-udledning yderligere.

 

Sådan fungerer KLIMA-tiltag - strøm med to bladmærker

Vi tager udgangspunkt i dit strømforbrug: Vi kompenserer for din virksomheds CO2-udledning ved at købe certifikater på vedvarende energi. Og så fordobler vi din indsats.

Fordoblingen sker ved, at samme mængde CO2, som vi kompenserer gennem vindenergi-certifikater, samtidig kompenseres med certifikater, som sikrer støtte til klimatiltag andre steder i verden.

Du investerer altså både i certifikater på VINDenergi og yderligere  klimatiltag, så du er med til at sikre en større reduktion af CO2-udledning.

Strøm med to bladmærker - din markedsføringspakke

Bæredygtighed er ikke kun vigtigt for dig. Dine kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere tænker også på miljøet. Derfor har vi gjort det nemt for dig tydeligt at vise, dit valg af strøm med to bladmærker fra Scanenergi.

Du modtager en elektronisk markedsføringspakke med dit klimabevis og webbannere. Begge dele kan med fordel bruges på din hjemmeside, i dine nyhedsbreve og naturligvis i din CSR-rapport.

KLIMAtiltag har mærkningen Kategori 1: 2-bladet elprodukt

KLIMAtiltag_2021_banner_aflangt_scanenergi-01_web

Du investerer i bæredygtighed

Når du vælger produktet KLIMAtiltag, investerer du i en pulje af klimatiltag, hvor du gennem forskellige projekter - typisk i tredjeverdenslande - er med til at reducere verdens samlede CO2-udledning.

Med disse tiltag er du samtidig med til at investere i livskvaliteten for og/eller udviklingen af de lokale samfund i det berørte projektområde.

Scanenergi vælger udelukkende klimatiltag af højeste standard; vi udvælger nøje projekterne sammen med vores samarbejdspartner, som er ekspert indenfor området.

Vil du vide mere om udvælgelsen, er du meget velkommen til at kontakte os

Grøn strøm og FN’s verdensmål

Når du vælger et el-produkt med to bladmærker fra Scanenergi, er du med til at støtte op om FN's verdensmål for grøn strøm.

Mål 7: Bæredygtig energi

Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Mål 13: Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det førindustrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Alle projekter under KLIMAtiltag støtter derudover typisk op om ét eller flere af FN's verdensmål.

Læs mere om verdensmålene på verdensmaal.org

klimatiltag-scanenergi-fn-verdensmaal-7-12-13