Forsyning

Optimering af forsyningsvirksomheder

Derfor arbejder vi med forsyning

Som energirådgivere arbejder vi ikke kun med virksomheder og offentlige bygninger. Vi har i mange år også arbejdet med varmeforsyningen fra både forsyningssiden og forbrugersiden. I 2017 har vi i samarbejde med AffaldVarme Aarhus, gennemført det til dato største, danske pilotprojekt ift. lavtemperaturfjernvarme.

Specialister i forsyning

Vores team af rådgivere har hvert deres fagområde; vi dækker derfor både viden om varmepumper, biomasse, belysning og elmotorer. Det er bl.a. det, der gør, at vi er i stand til at løse stort set hvilken som helst opgave inden for værket.

Læs om hvordan vi har hjulpet Energi Ikast med at optimere deres drift

Når det kommer til Energiselskabernes Energispareindsats, som værkerne skal leve op til, finder du også en god sparringspartner hos vores rådgivere. På vegne af forsyningsselskaberne håndterer, kvalitetssikrer og indberetter vi mange tusinde MWh (i realiserede energibesparelser) hvert år, og efterlever selvfølgelig de mange krav, der er fastsat inden for området

Der er store besparelser at hente på forsyningsområdet. Hvor store besparelser der er, vil aldrig være den samme for de enkelte værker. Men projektet i Harlev med AffaldVarme Aarhus viser, at der er et stort potentiale derude.

Skal vi hjælpe jer videre?