Energi Ikast

Fandt optimeringsprojekt med under et års tibagebetalingstid

Energi Ikast

Energi Ikast sparer på energien

Selvom man har dygtige folk, er der altid noget, der kan gøres bedre, hvis der kommer andre øjne på, og man inddrager erfaring opsamlet fra lignende virksomheder.

Ikast Værkerne er medejer af Scanenergi A/S, og derfor var det oplagt at søge hjælp dér, da behovet for energioptimering opstod.

”Vi ved, at det er dygtige folk, der arbejder i Scanenergi, og vi havde brug for at få andre øjne på vores aktiviteter. De har jo opsamlet viden fra andre fjernvarmeværker, så på den måde drager vi nytte af en større pulje viden, end vi selv kan grave frem”, fortæller direktør for Ikast Værkerne, Kaj Hansen.

Prioriteringsliste blev til to konkrete optimeringsprojekter

Han bladrer i prioriteringslisten, som energirådgiveren har udarbejdet til ham på baggrund af en gennemgang af virksomheden og en uddybende snak med de tekniske folk på værkerne.

”Vi gør selvfølgelig det her for at være grønne og spare på energien, men vi gør det også for at forbedre vores driftsøkonomi. Og derfor tager vi de lavest hængende frugter først, dvs. de initiativer, som med en relativ kort tilbagebetalingstid kan give en god besparelse,” siger Kaj Hansen.

”Vi har haft et fortrinligt samarbejde, hvor vores egne folks driftsviden er blevet koblet med Scanenergis ekspertviden og erfaring."

Derfor har man i første omgang valgt at gennemføre en coating af pumpehusene i fire større cirkulationspumper. Det nedsætter friktionen inde i pumperne og sparer derved energi. Med en investering på 110.000 kr. samt egen tid til demontage og genmontage sparer man årligt 178.000 kWh, svarende til ca. 160.000 kr. og investeringen er dermed tjent hjem på under 1 år.

Derudover har Ikast Værkerne valgt at gå videre med et projekt omkring effektivisering af kølingen af deres fordelercentral til fibernettet. Med en anslået investering på 175.000 kr. forventes en årlig besparelse på 87.000 kWh svarende til ca. 78.000 kr. Dvs. en tilbagebetalingstid på 3 år.

”Dette er en opgaveløsning, vi ikke selv har kompetencerne til at udføre, så her er vi afhængige af Scanenergis ekspertise,” fortæller Kaj Hansen.

Derudover har man kigget på adfærdsregulering. Det har bl.a. udmøntet sig i opsætning af sensorer og trinstyring af lys, så der ikke nødvendigvis bruges lys på fuld styrke, hvis ikke der er behov for det.

God synergi og erfaringsudveksling

Investeringer med lang tilbagebetalingstid og lav besparelse har værkerne naturligt nok valgt at se bort fra. I stedet vil man udskifte de foreslåede ting, når de engang trænger.

Erfaringsudvekslingen mellem værkernes egne medarbejdere og Scanenergi har givet en god synergi, og dermed en tilfreds kunde.

”Vi har haft et fortrinligt samarbejde, hvor vores egne folks driftsviden er blevet koblet med Scanenergis ekspertviden og erfaring med energioptimering fra lignende virksomheder”, fastslår Kaj Hansen.

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action