Realiseringshjælp

Realiseringshjælp

– kom i mål med jeres energioptimeringsprojekt

Der er kun én ting, der er mere ærgerlig end at miste penge. Og det er at blive ved med at miste penge, når man har fundet ud af, hvordan man får lukket hullet i pengekassen.

Som mange andre står du måske i den situation, at du godt ved, at der kan spares penge på energiforbruget. Du ved oven i købet også, hvilke tiltag der skal gennemføres, og du er sådan set også klar til at gå i gang.

Alligevel kan der være mange, gode grunde til, at tingene trækker ud. Oftest er barriererne manglende fokus, ressourcemangel, eller manglende kompetencer som giver unødig usikkerhed om omfanget af opgaven ressourcemæssigt og økonomisk.

Erfaren projektledelse

Med Realiseringshjælp får du professionel og erfaren projektledelse til at realisere dit energioptimeringsprojekt hurtigt og effektivt. I fællesskab sammensætter vi projektforløbet og tidsplanen.

Energirådgivning fra scanenergi

Skræddsersyet løsning

Alt efter ønske kan Realiseringshjælp indeholde:

  • professionel hjælp til kvalitetstjek af løsningsvalg
  • tilbudsindhentning
  • leverandørvalg
  • forhandling med leverandører
  • hjælp til indkøbsprocesser
  • hjælp til gennemførelse af projektet, projektopfølgning og projektafslutning

Vi kan aftale, at vi foretager løbende opfølgning på projektet. Vi kan koordinere afleveringsforretningen for at sikre, at det aftalte er leveret. Vi kan sikre, at garantier bliver igangsat på det korrekte tidspunkt. Du bestemmer.

Kort sagt: du kommer i mål med den rigtige løsning i den forventede kvalitet til den lavest mulige realiseringsomkostning, så projektet er rentabelt på både kort og lang sigt – og du kan hurtigt og effektivt få stoppet lækagen i pengekassen.

Få mere inspiration:

I de følgende cases og blogindlæg kan du finde mere inspiration til dit arbejde med energioptimering.