Foamtex

Realiserede energibesparelser for over 1 million kr

Foamtex ApS

Foamtex realiserer energibesparelser for over en million kr.

Hos Foamtex i Ikast havde man en målsætning om at reducere energiforbruget med 20 procent. Derfor tog de fat i Scanenergi for at få hjælp til at realisere dette. Missionen lykkedes, og i dag sparer Foamtex omkring 1,4 mio. kr. på den årlige energiregning – samtidig med at miljøet spares for en god portion CO2.

Jagtede flere besparelser

Foamtex producerer bagsidebelægninger til gulvtæpper og tilbyder desuden efterbehandling af tæpperne i form af farvning, topskæring og imprægnering. Efter kraftige investeringer i produktionsanlægget har virksomheden i dag Europas mest avancerede fabrik på sit felt.

Som de fleste andre virksomheder har Foamtex en stor interesse i at spare på energien, og derfor havde man allerede gennemført forskellige projekter med bl.a. varmegenvinding. Men selvom effekten kunne mærkes på forbruget, sad man tilbage med en fornemmelse af, at der var grundlag for at spare endnu mere. Man vidste bare ikke helt hvordan.

Finansieringsmulighed gjorde udslaget

Gennem en årrække havde Foamtex købt el hos Scanenergi, og det blev derfor besluttet, at samarbejdet skulle udbygges med en energioptimeringsaftale. En screening gav en liste med ca. 40 potentielle energioptimeringsprojekter med større eller mindre potentiale for besparelser samt med både kort og lang tilbagebetalingstid. Projekterne fokuserede primært på at reducere virksomhedens naturgas- og elforbrug, herunder ikke mindst et stort forbrug af el til trykluft.

Efter en grundig dialog om de mange projekter udvalgte Foamtex at arbejde videre med i alt 26 af dem.

”I grove træk har vi bare sagt ja og nej – så har Scanenergi klaret resten.”

”På grund af nogle store investeringer, vi kort forinden havde foretaget på produktionssiden, var vores ejere naturligt nok ikke alt for ivrige efter at hive flere penge op af lommen. Men med den finansieringsmulighed, der er en del af aftalen, fik vi imidlertid mulighed for at finansiere alle projekterne gennem Scanenergi. Og vi opnåede besparelser i løbet af tilbagebetalingstiden på cirka tre år,” fortæller produktionschef Frederik Fonnesbæk.

Solgte sine energibesparelser

Sideløbende med finansieringsløsningen blev Foamtex vejledt om markedets tilskudsmuligheder. Der er nemlig flere forskellige tilskudsmuligheder afhængig af branche og energiform, og det endte ud med, at virksomheden benyttede sig af muligheden for at sælge energibesparelserne videre til Scanenergi.

Scanenergis afdeling for handel med energibesparelser sørgede for den lovmæssige dokumentation til Energistyrelsen, og Foamtex kunne ved at sælge energibesparelser for over en halv million kr. gøre et pænt indhug i tilbagebetalingstiden.

Hent guide til hvordan du får energitilskud

Implementering håndteret af Scanenergi

Frederik Fonnesbæk fremhæver, at Scanenergis styring af implementeringen også var et afgørende kriterium for, at der kunne nikkes til de mange energiprojekter. Teknisk chef Jan Ejgaard supplerer:

”Vi havde ganske enkelt ikke ressourcerne til selv at stå for alt det praktiske omkring implementering, og derfor har det været vigtigt for os, at Scanenergi har taget teten og trukket det store læs på den front.”

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action