Energitilskud til energiprojekter

Energitilskud

Energiselskabernes Energispareindsats opstiller en række krav til dokumentationen af energibesparelser. Det kan være noget af en jungle at finde rundt i og ikke mindst leve op til. Her hos Scanenergi hjælper vi både virksomheder, offentlige organisationer og private forbrugere med at få udbetalt tilskud til energibesparende projekter, ligesom vi hjælper med at udarbejde den nødvendige dokumentation.

Hvad kan du egentlig opnå tilskud til?

Energioptimeringsprojekter, hvor der er mulighed for energitilskud, kan eksempelvis være efterisolering af tagkonstruktioner eller udskiftning af belysning, ventilationssystemer eller køle-/fryseanlæg. Men der er mange andre muligheder, så husk at kontakte os, inden du går i gang med dit renoveringsprojekt, så du ikke går glip af tilskudsmuligheder.

Hent guide til hvordan du får energitilskud

Regler og krav

For at opnå energitilskud skal man overholde en række regler og krav fastsat af Energistyrelsen. Det drejer sig eksempelvis om detaljerede krav til dokumentation og beregninger af forventede besparelser. Nedenfor finder du to ting, du skal huske, før du går i gang med energirenoveringsprojektet.

Tilskud til energibesparelsesprojekter

Efter projektet er afsluttet

Husk at lave en realiseringserklæring! Den skal indeholde:

  • Tilbud på arbejde og udstyr
  • Ordrebekræftelse for udført arbejde og udstyr
  • Faktura for udført arbejde og udstyr.

Du skal sende Realiseringserklæringen til os. Herefter tjekker vi den, og når alt er i orden, udbetaler vi tilskuddet direkte på din konto.

Se også: Den lovpligtige information om Scanenergis energispareindsats

Få inspiration

Vi har samlet lidt mere inspiration om energioptimering og hvad man blandt andet kan opnå med det: