Energiselskabernes Energispareindsats

Energiselskabernes Energispareindsats

Her finder du den lovpligte information om Scanenergis energispareindsats jf. Energispareaftalen af 16. december, 2016.

Scanenergis energispareindsats og tilgang

Scanenergi udfører uvildig energirådgivning hos alle typer af danske virksomheder – energirådgivning der er med til at realisere energibesparelser. De realiserede energibesparelser indberettes til Energistyrelsen på vegne af blandt andet Scanenergis ejere, der består af net- og forsyningsselskaber. 

I menuen foroven finder du information om de net- og forsyningsselskaber, hvor Scanenergi varetager indberetningsforpligtelsen helt eller delvist, samt deres indberettede energibesparelser i 2016.   

Scanenergis energispareaktiviteter

Scanenergis energispareindsats omfatter rådgivning omkring de rigtige optimeringsløsninger samt udbetaling af tilskud.

Scanenergis aktører og samarbejdspartnere

Find en liste over Scanenergis aktører her og samarbejdspartnere her

Hidtidige energisparemål og indberettede energibesparelser for samarbejdspartnere, hvor Scanenergi varetager hele eller dele af indberetningsforpligtelsen

En oversigt over energisparemål for de samarbejdspartnere (herunder fjernvarmeselskaber), hvor Scanenergi varetager hele eller dele af indberetningsforpligtelsen findes her.

I menuen foroven finder du desuden information om indberettede energibesparelser i 2016 for de net- og forsyningsselskaber, hvor Scanenergi varetager indberetningsforpligtelsen helt eller delvist.