Tilskudshjælp

Tilskudshjælp

Under de rette omstændigheder kan du opnå tilskud til at finansiere dine energibesparende projekter. Det kan være svært at finde rundt i mulighederne – en erfaren energirådgiver kan hjælpe dig.

Du ved, at din virksomhed har mulighed for at igangsætte energibesparelser. Du har fx fået foretaget en Energiberegning eller et Energisyn af en energirådgiver fra Scanenergi eller et andet selskab; og ud fra tallene kan du se økonomiske og miljømæssige fordele i at gennemføre et eller flere energibesparelsesprojekter.

Afhængig af omfanget på disse projekter, kan du vælge at undersøge mulighederne for at søge om tilskud til at gennemføre projekterne.

Den nuværende Erhvervspulje giver tilskud på op til 50% af dine omkostninger og op til 10 øre pr. sparet kWh eller 500 kr. pr. ton sparet CO2. Pengene uddeles efter
først-til-mølle-princippet, så jo før du søger jo bedre.
Tilskuddet afregnes efter den løsning, der giver dig det højeste tilskud - altså energibesparelsen opgjort i kWh eller CO2.

tilskudshjaelp-cta-scanenergi_01-1

Hvorfor vælge Tilskudshjælp?

Selvom du selv skal søge om tilskuddet, er det en fordel at have en erfaren energirådgiver med til at guide dig igennem ansøgningsprocessen. Det er nemlig ikke sådan lige at gå til, hvis du ikke har prøvet det før.

Energirådgiveren er din sparringspartner, som har styr på tilskudspuljerne (inkl. de nyeste ændringer), dataindsamlingen og ansøgningsprocessen.

Vi hjælper dig med at regne det rigtige tilskud fra start til slut og sikrer, at du har alle de rigtige beregninger og den nødvendige dokumentation med i din ansøgning.

Tilskudsprocessen består af to faser, hvor vi kan hjælpe dig trygt igennem dem begge.

  • I ansøgningsfasen hjælper vi dig med detaljerede beskrivelser og beregninger af projektet og allerede herefter kan projektet påbegyndes.
  • I udbetalingsfasen hjælper vi dig med indsamling og indsendelse af den fornødne dokumentation. Dette gøres når projektet er endelig gennemført. Pengene udbetales direkte til dig fra Energistyrelsen.

Husk, at du skal søge om støtten inden du går i gang med projektet.

Kontakt vores rådgivere på kundeservice@scanenergi.dk eller 9992 9099 hvis du vil høre mere om tilskudshjælp.

Læs dig klogere...

Hvis du vil læse mere om søgning af tilskud i Erhvervspuljen, har vi samlet lidt inspiration: