Baettr

Baettr

ENERGIOPTIMERING MED STØTTE FRA ERHVERVSPULJEN

Baettr i Lem lægger ikke skjul på, at de har en grøn mission: ”Vi står op hver dag for at gøre ren, vedvarende vindenergi til den mest foretrukne og tilgængelige energikilde i verden.” Og nu har de som nogle af de første søgt – og fået tilsagn om – støtte til energioptimeringsprojekter fra den nyoprettede Erhvervspulje.

Baettr designer, støber og bearbejder komponenter til vindmølleindustrien. De har 1.100 medarbejdere fordelt på fem fabrikker verden over; heraf cirka 150 på den 18.000 m2 store fabrik i Lem, hvor de primært bearbejder og overfladebehandler komponenterne. Over hele linjen er Baettr fokuseret på en bæredygtig profil og arbejder proaktivt med HSEQ (Health, Safety, Environment & Quality).

Screening for grøn omstilling

Som en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt GRO – Grøn Optimering – fik Baettr tilbudt en energi-screening på deres fabrik. Her fik de besøg af Ole Theibel Dahl, energirådgiver hos Scanenergi.

Lars Jørgensen, HSEQ Engineer med ansvar for energioptimering hos Baettr, havde tidligere på året fået tilsendt en energisynsrapport. Han havde den direkte dialog med Ole og fortæller, at den nye screening fungerede som et godt supplement: ”Energisynsrapporten gav os en liste med ting, der var gode at arbejde videre med; de blev yderligere highlightet ved screeningen, ligesom Ole fandt andre mulige besparelser.”

Særligt to områder sprang i øjnene med stort potentiale, forklarer Lars: ”Vi kunne se, at der ville være rigtig meget at hente i at kigge på udskiftning af ventilatorer. Samtidig var der noget forældet teknologi i vores lamper på parkeringspladsen, så her kunne vi se en klar besparelse ved at skifte til LED”

Ved samme lejlighed fortalte Ole, at der var ved at blive dannet en ny Erhvervspulje, som kunne være relevant for Baettr. De blev enige om at ringes ved, når puljen åbnede, for som Lars siger: ”Erhvervspuljen er en gulerod i forhold til at arbejde videre med projekterne.”

Erhvervspuljen: Fase 1

I efteråret 2020 åbnede Erhvervspuljen for første ansøgningsrunde, og Baettr var klar: ”Scanenergi havde allerede de informationer, vi skulle sende ind i fase 1. Der blev koblet en energirådgiver på til at finde ud af, hvor meget vi kunne spare, og hvor stort tilskud, vi kunne søge. Han hjalp med at udfylde ansøgningen, og det var en stor hjælp,” fortæller Lars og hentyder særligt til puljens opbygning:

”Puljen er bygget op som en slags auktion, så det var lidt en læringsproces for os ift. hvad der er vigtigt at få fortalt. Systemet fungerer ved, at du byder ind med det beløb pr. kWh, du ønsker at søge i en form for auktion. Vi kunne maksimalt søge 7 øre pr. kWh; hvis flere bød ind, end der var penge til, ville dem der havde bedt om færrest øre pr. kWh få først. ”

Erhvervspuljen: Fase 2

Kort efter fik Lars besked om, at projektet havde fået tilsagn og igangsatte fase to: ”Her blev det mere detaljeret. Hvor meget er besparelsen? Hvad er investeringen? Og tidsplanen? De oplysninger fremskaffede vi i fællesskab med Scanenergi, som samtidig hjalp med at udfylde dokumentationen i et regneark fra ENS.”

Kort før juleferien lå svaret klar: Der var endeligt tilsagn, og Lars igangsatte straks projektet, for som han siger: ”Det er jo besparelser, vi taler om, så det er med at komme i gang og få det gjort. Desto før ville vi hente besparelsen for energi og reducere vores CO2-udledning.”

Energibesparelsen og ansøgning om udbetaling

Nogle af tingene havde lidt leveringstid, men i løbet af marts og april 2021 var alt klar og de nye ventilationssystemer og LED-pærer blev installeret. Nu er tiden kommet til fase 3, fortæller Lars:

”Vi har modtaget fakturaen, og haft Ole med for at sikre, at vi dokumenterer alt korrekt, så vi kan anmode om at få udbetalt tilskuddet.”

Tilskuddet dækker forventeligt cirka 20% af omkostningen til projektet, mens energibesparelsen er budgetteret til at være +300 MWh om året, og det samlede projekt har en tilbagebetalingstid på 2,5 år.

Flere muligheder i puljen

Med første projekt vel afsluttet, kan Lars igen begynde at bladre i Energisynsrapporten og Energiplanen. For måske der er andre projekter, der skal sættes i søen:

”Denne pulje kører frem til 2030, og vi har andre ting, vi også godt kunne forestille os at søge om tilskud til. Det er store investeringer, der skal til for at implementere flere af tiltagene, og selvom vi får tilskud, dækker det jo ikke hele udgiften. Men det er fint i tråd med, at vi gerne vil spare endnu mere energi.”

Tilfreds med samarbejdet

Generelt fortæller Lars, at han har været glad for at have Ole og Scanenergi med på sidelinjen:

”For os har det været en god hjælp at have Scanenergi med til at hjælpe. I en travl hverdag, hvor jeg skal forholde mig til meget andet, er det godt at have én, som kan hjælpe mig. De har været meget hurtige til at sætte sig ind i vores virksomhed, fange hvordan det hele er bygget op og gennemskue mulige energibesparelser. Og så ved de lige, hvordan de skal regne på det hele, og de kender refusionsordninger.”

4 gode råd til dig, der overvejer at søge Erhvervspuljen

Afslutningsvis har Lars fire gode råd til dig, der vil i gang med at søge Erhvervspuljen:                        

1: Husk at du først må gå i gang med at indkøbe og implementere efter du har fået endeligt tilsagn i fase 2.

2: Husk at udgiften til energirådgiveren også er tilskudsberettiget.

3: Vær opmærksom på at dit projekt skal have en tilbagebetalingstid på mere end to år.

4: Overvej at alliere dig med et firma som Scanenergi, som kan hjælpe til. Det skal dokumenteres ret godt, hvordan du opnår besparelsen; og du kommer ikke ”bare lige” selv omkring de ark, der skal udfyldes. Min tid var godt givet ud på at fokusere på drift og udvikling af Baettr, mens jeg lod Scanenergi fokusere på detaljerne i ansøgningen.

Læs mere om erhvervspuljen

_____________________________________________________________________________________________________

Ønsker du at tale med Ole, Kasper eller en af vores andre energirådgivere? Kontakt os for en uforpligtende snak.

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action