VM Tarm

VM Tarm A/S

CO2-KORTLÆGNING DOKUMENTERER 97% REDUKTION

Hos VM Tarm er grønne tiltag en aktiv del af strategien og en helt naturlig del af hverdagen. Siden 2018 har virksomheden reduceret deres CO2-udledning med 97% – og Scanenergi har været med i forløbet.

VM Tarm producerer kundetilpassede tankvogne til forskellige formål fra mælk, fisk og gylle til kemi og olie. Virksomheden blev etableret i 1962 af Bernhard Lauritsen, og i dag er det hans barnebarn, Holger Ross Lauritsen, der er direktør.

Grøn strategi

Allerede i 2019 blev bæredygtighed indskrevet, som en del af VM Tarms strategi: 

Bæredygtighed gøres til et centralt element i virksomhedens strategi. Der arbejdes intenst med at reducere virksomhedens påvirkning på miljø og klima. Tankvognene gøres mere bæredygtige ved hjælp af el-drift, vægtoptimering, genbrug osv.

Holger Ross Lauritsen, som har været direktør siden 2015, var initiativtager til denne ændring. Han forklarer:

”De seneste tre-fire år har vi valgt en strategi, hvor vi har meget fokus på bæredygtighed, og det har vi gjort ud fra både idealistiske og forretningsmæssige hensyn. Det er hele vejen rundt: I produktionen arbejder vi på at reducere miljøbelastning. Med vores produkter har vi en dialog med kunden om, hvordan vi gør dem mest miljørigtige. Og endelig prøver vi at påvirke vores medarbejdere til en sund og bæredygtig livsstil.”

Sidstnævnte førte i 2021 til, at VM Tarm modtog Cykelinitiativprisen, for deres initiativ til at give medarbejderne en økonomisk bonus, når de cykler på arbejdet.

Energiberegning som første skridt

I forhold til en grønnere produktion valgte VM Tarm at få foretaget en energiberegning – og her kommer Ole Theibel Dahl og Scanenergi ind i billedet.

Holger fortæller:

”Da vi for alvor gik i gang med at arbejde med vores energiforbrug, tog vi fat i et par selskaber for at høre, hvor vores energiforbrug var henne. Scanenergi kendte vi lidt fra tidligere, og da de samtidig kom med en fornuftig pris, faldt valget på dem.”

Energiberegningen viste flere initiativer, og for at sikre komplet transparens, valgte VM Tarm efterfølgende at få foretaget en større screening, som samtidig kunne danne grundlag for at søge tilskud fra de forskellige tilskudsordninger.

Ole Theibel Dahl uddyber:

”Da vi havde lavet energiberegningen, var det tydeligt, at der var flere potentialer. Energiberegningen er begrænset til tre beregninger, mens vi med en energiscreening går ind og finder alt, hvad der er at komme efter.”

Handling bag ordene

For VM Tarm mundede screeningen ud i en rapport med 17 konkrete forslag til energiforbedringer i virksomheden.

”Da vi fik rapporten, satte jeg mig ned med vores vedligeholdelsesafdeling for at gennemgå forslagene. De var konkrete og nemme at gå til, og et betød også, at vi har arbejdet med størstedelen af dem siden da fx isolering ift. varmeforbrug, genvinding af procesvarme og skift af LED-lys”, forklarer Holger.

Noget, der virkelig kan mærkes på CO2-regnskabet, er VM Tarms aktive skifte af diesel: ’

”Vi har skiftet til HVO biodiesel, som er den mest klimakorrekte diesel. Det alene har givet os en reduktion på 80% på vores CO2-udledning.”

CO2-kortlægning på hjemmesiden

Men lige præcis CO2-regnskabet har Holger og hans medarbejdere stort fokus på. For at sikre sig den rette dokumentation, valgte VM Tarm at få lavet en CO2-beregning for de seneste tre år:

”Vi har brugt Scanenergi til at lave dokumentation på vores CO2-udledning. De har stået som uafhængig tredjepart på CO2-regnskabet og er på den måde garant for, at vi reducerer vores CO2.”

CO2-regnskaberne ligger frit tilgængeligt på VM tarms hjemmeside, for, som Holger siger:

”Når vi gør så mange ting, er det også vigtigt, at vi viser og fortæller om det. Det er vigtigt, at vi gør helt rede for på ordentlig vis hvordan og hvor meget, vi gør, så ingen kan anklage os for green washing. Her har vi en seriøs tredjepart, Scanenergi, som fortæller præcist, hvad vi har gjort. Derfor tøvede jeg heller ikke med blot at lægge rapporterne offentligt frem på hjemmesiden. Det er branding overfor kunder, nuværende og kommende medarbejdere samt lokalsamfundet. Når man gør sådan noget her, så må man også fortælle om det – og måske vi kan være med til at inspirere andre til at gå samme vej.”

Se VM Tarms CO2-regnskaber på vmtarm.dk

Nyt projekt med scope 3

Efter at have igangsat projekter omkring de forskellige tiltag i energiscreeningen, er VM Tarm gået skridtet videre. De er i fuld gang med at lave en tilbundsgående CO2-kortlægning for en tankvogn. En kortlægning, som også medtager Scope 3 – altså processer udenfor VM Tarms kontrolsfære.

Projektet er igangsat efter en kundeforespørgsel, som kom, netop fordi vi har været fremme på den grønne dagsorden. Her var det helt naturligt, at jeg henvendte mig til Ole og Scanenergi, fordi vi havde samarbejdet. Det var nyt for dem, men de har været meget positive omkring det.”

Hos Scanenergi var det igen Ole, som stod med ansvaret for at sikre data og beregninger til rapporten. Han fortæller:

”Det har været spændende at få lov til at lave denne opgave sammen med VM Tarm. Det er ganske rigtigt den første forespørgsel, vi har haft på en scope 3-beregning. Holger har gjort et stort stykke arbejde ved at tale med og indsamle data fra sine leverandører. Al den data har vi brugt som grundlag for en række beregninger og samlet i en rapport, som kortlægger og validerer den samlede CO2-udledning inkl. scope 3 for netop denne type tankvogn.”

Et godt samarbejde

Ole sætter lidt flere ord på hele samarbejdet med VM Tarm:

”Det har været superfedt at være en del af VM Tarms omstilling og samarbejde med en virksomhed, der arbejder så seriøst og målrettet med den bæredygtige dagsorden. At se hvordan de har igangsat så mange af projekterne og virkelig sætter handling bag. De er hele tiden lidt foran mange andre i det, de vælger at gøre. Det betyder også, at de udfordrer både sig selv og deres samarbejdspartnere – som de fx gjorde med os ift. en scope 3-kortlægning. Og vi vil gerne udfordres – på den måde er både de og vi med til at sikre det bedste grundlag for en bæredygtig omstilling. Jeg kan kun sige, at jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet.”

Afslutningsvis sætter Holger også lidt flere ord på samarbejdet med Scanenergi:

”Min ansvarlige medarbejder har løbende haft møder med Ole, og det har fungeret ret godt. Og så har Scanenergi stået for noget af det administrative arbejde ift. at kunne få tilskud – det er en kæmpe fordel fordi de kender processerne.”

Endelig har Holger en lille kommentar til energirådgiverens indstilling til energibesparelser:

”Vi har oplevet samarbejdet som meget seriøst og rigtig god service. Og meget ligefrem og konkret og lavpraktisk. Og en stor interesse for sagen; man har ikke fornemmelsen af, at de bare skal sælge noget, men de går egentlig også op i den her sag. Det er også noget, de brænder for – udover de selvfølgelig skal have en forretning til at løbe rundt. Det betyder noget for dem at reducere energiforbruget.”

________________________________________________________________________________________________________

Udover en klimamæssig fordel, har energireduktionen også haft en økonomisk fordel; særligt med de elpriser, der viste sig i 2021-22.

Læs mere om energirådgivning og CO2-kortlægning – og kontakt os for en uforpligtende snak. 

________________________________________________________________________________________________________

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action