Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

VINDENERGI, LØBENDE ENERGIOPTIMERING OG KLIMATILTAG – FULDT FOKUS PÅ EN GRØN PROFIL

Da Account Manager Allan Nielsen besøgte Ringkøbing-Skjern Kulturcenter første gang i 2013, havde de ikke nogen fast strategi for deres elindkøb. De havde dog et krav om at handle lokalt, og da RAH er en del af Scanenergis ejerkreds, var et samarbejde oplagt.

I Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kan man opleve Skjern Håndbolds kampe, dyrke fitness, bowle, spille interaktiv golf og spise en cafe-burger. Det er et samlingssted for hele området – også når det kommer andre kulturelle tilbud som fx koncerter, musicals og foredrag for alle aldersgrupper.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter bliver støttet af en række lokale virksomheder gennem tiltaget ”KulturKlubben”; derfor var det også naturligt for dem at vælge en lokal samarbejdspartner indenfor energi.

Løbende energioptimering giver gevinst

For Kenneth Mølholm, daglig leder af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, var det vigtigt at finde en samarbejdspartner, som – udover lokal forankring – samtidig kunne være med til at sikre, at kulturcenteret fik en grøn profil. Kenneth fortæller:

”Det var en naturlig proces for os som led i vores grønne politik at udfordre Scanenergi på rådgivning omkring elmæssige besparelser. Vi har gennem en årrække sammen gennemført adskillige energi og CO2-besparende projekter; alle disse projekter har medført større besparelser for vores virksomhed.”

Samarbejdet har således gennem hele forløbet også omfattet Energirådgivning, hvilket bl.a. har betydet at kulturcenteret af flere omgange er blevet ”screenet” for potentielle energioptimeringsprojekter. Allerede året efter Scanenergis første besøg, blev de første større energibesparelsestiltag implementeret. Kenneth uddyber:

”De første store ressourcebesparende projekter og tiltag til samarbejde omkring energibesparelse og -optimering gennemførte vi i 2014; her har vi fra starten følt os rigtig godt rådgivet. Scanenergi har til vores store tilfredshed været gode sparringspartnere omkring observation, prioritering, implementering, samt mulighederne for uddannelse af driftspersonale på det energimæssige område.”

Siden er det blevet til endnu flere energibesparende projekter:

”Gennem årene har vi gennemført store reduktioner på vores energiforbrug fx via investeringer i LED-belysning, forbedring af klimaskærm, implementering og idriftsættelse af nye CTS-systemer, forskellige besparelsestiltag på varmeanlæg og som tidligere nævnt uddannelse og instruktion af driftspersonale.”

Skræddersyet strømkontrakt og grøn strøm med to bladmærker

Hvad angår strømkontrakten, er strategien at sikre ikke at tabe til elmarkedet. Dette bliver sikret via en langsigtet fleksibel fastpris aftale, som sørger for billigere priser fremadrettet, hvis markedet falder og sikrer at priserne ikke stiger igen, hvis markedet efterfølgende stiger.

I 2017 blev aftalen suppleret med certificeret 100% VINDenergi fra danske vindmøller.

Da Scanenergi i 2021 introducerede KLIMAtiltag – et nyt grønt produkt, hvor du som virksomhed både køber VINDenergi og samtidig investerer i yderligere klimatiltag som sikrer en større reduktion i CO2-udledning – var Ringkøbing-Skjern Kulturcenter blandt de første til at tegne en ny kontrakt:

Det har altid været vigtigt for os at markere vores grønne profil. Her har det også været indlysende for os trinvist at øge samarbejdet med Scanenergi. 100% VINDenergi var et naturligt valg for os, ligesom det nye tilvalg omkring øget CO2-reduktion via KLIMAtiltag er en selvfølgelighed for os.”

Tilfredshed med samarbejdet

Samarbejdet mellem Scanenergi og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har været i gang i en årrække; til stor tilfredshed for begge parter. En tilfredshed der blandt andet kan ses ved, at Scanenergi er blevet sponsor i ”KulturKlubben” og kulturcentret har tegnet kontrakt for de kommende år. Kenneth afslutter med et ord om samarbejdet:

”Vi har siden 2014 med stor tilfredshed købt el gennem Scanenergi. Vi får en fantastisk god og tillidsskabende rådgivning omkring vores el-køb. Vi ser denne tillid og rådgivning som meget vigtig for os, idet vi sammensætter vores el-køb via en kombination af 70% fast pris og 30% varierende markedsspotpriser. Denne sammensætning giver os en rigtig god besparelse i forhold til markedsprisen, samt sikrer os en gunstig maksimalpris fem år frem.”

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action