KLIMAtiltag 2021/2022

Her er en oversigt over de klimatiltag, du som Scanenergi-kunde er med til at investere i, når du vælger produktet KLIMAtiltag – grøn strøm med to bladmærker.

KLIMAtiltag 2021: Komfurer i Kenya

I 2021 har Scanenergi valgt at disse klimatiltag skal foregå via et projekt i Shimba Hills i det sydlige Kenya. Projektet har til formål at udskifte de komfurer, som de lokale hver dag bruger til at lave mad til deres familier.

Miljømæssige hensyn

Du er med til at:

  • reducere CO2-udledningen ved at sikre energieffektive komfurer
  • bevare lokale skovområder; der skal bruges mindre brænde og dermed fældes færre træer
  • reducere luftforureningen lokalt: de nye ovne udleder mindre røg

Sociale hensyn

Du er med til at:

  • øge livskvaliteten; kvinderne skal bruge mindre tid på at samle brænde og lave mad. I stedet kan de bruge tiden på at passe og uddanne deres børn
  • forbedre det generelle helbred; sygdomme relateret til inhalering af røg bliver reduceret
  • støtte landets økonomi, da de nye effektive komfurer bliver produceret i Kenya
  • støtte opførslen af et nyt køkken med et stort energieffektivt komfur på Mukaha Secondary High School
klimatiltag-tekstboks-01

FN’s verdensmål

Når du vælger et 2-blads elprodukt fra Scanenergi i 2021, er du med til at sikre, bedre og mere bæredygtige komfurer til de lokale i Shimba Hills i Kenya. Du er med til at støtte op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling:

Mål 3: Sundhed og trivsel

Målet handler om at mindske mødredødelighed og dødelighed blandt nyfødte og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme samt det generelle sundhedsniveau.

Mål 15: Livet på land

Målet handler om at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030 og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning.

Derudover er du med valget af VINDenergi med til at støtte op om yderligere tre verdensmål:

Mål 7: Bæredygtig energi

Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Mål 13: Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det førindustrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Læs mere om verdensmålene på verdensmaal.org

klimatiltag-scanenergi-fn-verdensmaal