KLIMAskov

Invester i dansk KLIMAskov

Gennem skovrejsningen er du med til at reducere atmosfærens CO2 samtidig med at du udvikler mangfoldig natur til gavn og glæde for de næste generationer.

Din KLIMAskov er med til at:

  • optage CO2 gennem træernes levetid
  • tiltrække dyr og bremse nedgangen i biodiversitet
  • sikre grønne områder for fremtidige generationer

For at en skov trives, skal der udtyndes og fjernes træer. Disse træer anvendes også med et grønt fokus – fx til bygninger og møbler i stedet for beton og jern eller som energikilde i stedet for kul og olie.

KLIMAskov er en mangfoldig skov, som både har CO2-lagring og biodiversitet i fokus. Skoven designes med hensyn til dyre- og planteliv, så du både finder brede skovbryn, åbne skovenge og områder af urørt skov.

 

Plant træer i Danmark

KLIMAskoven plantes forskellige steder i Danmark i samarbejde med Hedeselskabet.

En skov er mange år undervejs, men allerede efter fem år, vil træerne nå en højde, der giver dig fornemmelsen af at stå i en KLIMAskov, som du selv har været med til at skabe.

I foråret 2023 har vi plantet 80.000 træer fordelt på fem skove i Danmark.

Sådan fungerer KLIMAskov

Med udgangspunkt i dit forventede elforbrug for det næste år, planter vi træer i en dansk KLIMAskov. Træerne vil i deres levetid optage den mængde CO2, som din virksomhed forventes at bruge i det pågældende år.

Du kan også vælge at købe KLIMAskov til at dække for CO2-udledningen for hele eller dele af dit øvrige energiforbrug (fx varme og transport) - eller ekstra træer, som dækker udover dit forbrug.

10% flere træer

Udover at du selv vælger at plante træer, planter Scanenergi 10% ekstra eller sagt på en anden måde: For hver gang du (eller en anden kunde) planter 100 træer, planter vi yderligere 10. Vi tror nemlig på, at vi når længst med at nedbringe CO2-udledningen, når vi gør en indsats sammen.

KLIMAskov – din markedsføringspakke

Du planter træer for at mindske CO2 i atmosfæren, og det skal du naturligvis fortælle dine kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere omkring.

Derfor modtager du en elektronisk markedsføringspakke med dit klimabevis og webbannere. Brug materialet til at fortælle om din KLIMAskov på din hjemmeside, i dine nyhedsbreve og i din CSR-rapport.

KLIMAskov og FN’s verdensmål

Når du vælger KLIMAskov fra Scanenergi, er du med til at støtte op om FN's verdensmål:

 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

 

Mål 13: Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det førindustrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Læs mere om verdensmålene på verdensmaal.org

web-verdensmaal-scanenergi-klimaskov (002)