Energitjek

Energitjek

Dine største energityve stjæler kroner og ører direkte fra virksomhedens bundlinje – hvis du giver dem lov.

Vi ved jo godt, at du ved det. At unødig brug af energi koster direkte på bundlinjen. Men vi ved også, at det kan være svært at finde de energislugere, der æder mest af bundlinjen – og dernæst vurdere, om det kan betale sig at gøre noget ved det.

En reduktion af virksomhedens energiomkostninger er ikke kun økonomisk fornuftig - det er også til gavn for miljøet. Med et mindre energiforbrug, udleder du nemlig oftest også mindre CO2.

Energirådgivning skræddersyet til dig

Vi gennemgår ikke hele din virksomhed og hver en MWh af dit energiforbrug. Sammen med dig finder vi inden for et prioriteret område i din virksomhed to områder, hvor du kan skære mest muligt af dine energiomkostninger. Vi fungerer som uvildige rådgivere uafhængige af underleverandører og økonomiske interesse i at anbefale bestemte løsninger.

Fordelene_energitjek

Rapport med forbedringsforslag

Efter besøget modtager du en rapport med to forslag til, hvordan du kan spare på dine energiomkostninger – og hvor meget. Rapporten indeholder et overslag over investeringens størrelse baseret på erfaringstal og evt. dialog med relevante leverandører. Den anslåede investering holdes op mod et kvalificeret overslag på besparelsen beregnet ud fra erfaringstal og aflæsninger af de elementer, der optimeres på. Med rapporten i hånden har du et sammenligningsgrundlag for en investerings potentiale inden igangsætning samt anbefaling af mulig leverandør.

Derefter kan du arbejde videre selv eller i samarbejde med os. Vi kan hjælpe dig med mere detaljerede beregninger på de potentielle besparelser, indhentning og sammenligning af tilbud fra leverandører, planlægning, realisering og opfølgning – alt efter dit behov og dine ønsker.