El-markedet

El-markedet - den korte introduktion

El-markedet kan være en svær størrelse at forstå. Der er mange parter og mange faktorer, der har indflydelse på det. Vi vil her forsøge at give et overblik over, hvordan det hele hænger sammen.

Når du betaler din elregning betaler du for mere end blot råvaren el. Transmissionsnettet og de anlæg, der sikrer dig strøm til dine bygninger og maskiner, finansieres via elregningen i form af forskellige tariffer. Derudover har staten fastsat en række afgifter på energi, der ligeledes bliver opkrævet via elregningen.

I det følgende får du et indblik i de parter, der tilsammen sikrer, at der er strøm i dine kontakter 99,99% af tiden.

Energinet - dem, der driver transmissionsnettet

Energinet er dem der ejer og driver det primære transmissionnet, der gør, at vi overhovedet kan importere og eksportere strøm. Man kan sige, at de står for at drive "motorvejene" i det danske elnet.

Netselskabet - ansvarlig for dit lokale elnet

Når strømmen skal fra disse "motorveje" og helt ud til såvel virksomhederne som de private hjem, er det netselskabet, der har ansvaret for driften. Sammen med Energinet sørger de for at "landevejene" og "villavejene" fungerer og er uden hindringer - vi kan kalde dem vejdirektoratet. Hvor vi kun har ét Energinet, har vi derimod flere netselskaber i Danmark.

På nedenstående kort kan du se, hvordan Danmark er delt op i flere områder, der hver har et ansvarligt netselskab. Her er store områder, med store aktører, men der er også en række mindre områder, hvor lokale aktører står for det lokale elnet.


elnetselskaberne_marts_2017.png

Du kan altid finde ud af, hvem der driver elnettet i dit område ved at se på din elregning. Alternativt kan du se en større version af ovenstående kort på Energistyrelsens hjemmeside.

Elleverandøren - den, der køber strøm ind på dine vegne

Din elleverandør er din kontakt til elmarkedet. Det er dem, der køber strøm ind på dine vegne og som du tegner en elaftale med. Sammen med Energinet er det din elleverandørs ansvar, at du har strøm i dine stikkontakter.

Hvad bestemmer priserne på el?

Alle elselskaber handler strøm det samme sted - den nordiske elbørs Nord Pool Spot. El er en råvare og handles på samme måde som andre råvarer (olie, kul, gas, osv). Derfor kan priserne også stige eller falde alt efter udbud og efterspørgsel. I nogle tilfælde vitterligt som vinden den blæser!

Der er nemlig flere ting, der kan påvirke elprisen:

  • Udbud og efterspørgsel: bliver der produceret mere strøm end der bruges, falder priserne (typisk om sommeren). Om vinteren, hvor vi bruger mere strøm, stiger priserne.
  • Hvordan strømmen produceres: strøm kan produceres på mange måder og afhængigt af vind og vejr, afgifter og politiske incitamenter, kan prisen variere.

Alle udgifter samlet på én regning

Sådan et transmissionsnet driver jo ikke sig selv. For at blive i det billedlige sprog, skal de førnævnte motorveje, landeveje og villaveje vedligeholdes og udbygges. Til det er der fastsat en række tariffer og gebyrer, der godt kan variere alt efter hvilket område, din virksomhed holder til i. Netselskaberne har forskellige tariffer, der løbende reguleres af Energistyrelsen.

Derfor, når du modtager din elregning fra os eller en anden elleverandør, vil der være en række linjer, der angiver beløb, der ikke dækker over dit reelle strømforbrug, men derimod er dit bidrag til driften og vedligeholdelsen af det danske elnet.

Derudover er der fra statens side pålægt en række afgifter, som også skal betales. Det skrev vi blandt andet om i "Elprisens sammensætning". Nogle virksomheder har dog mulighed for at opnå refusion i PSO afgiften eller andre energiafgifter.

Hent guide til energiafgifter og godtgørelse