johansen grafisk

JOHANSEN GRAFISK

GRØN OMSTILLING OG DET MODERNE TRYKKERI

Trykkeribranchen har været udskældt for sit forbrug af papir, kemi og strøm. Hos Johansen Grafisk i Holstebro har man derfor været på en rejse mod en mere bæredygtig produktion – både af hensyn til miljøet og som et vigtigt parameter i deres brandingstrategi.

Vi har interviewet COO Uffe Krarup Jensen om de tiltag, trykkeriet har gennemført for at følge med tidens krav og forventninger fra kunderne.

100 års historie

Johansen Grafisk blev stiftet i 1914, og selvom der er sket meget på 100 år, har særligt det seneste årti været præget af store forandringer og krav fra det offentlige.

”Vi er en branche, der bliver set lidt skævt til i forhold til klimaforandringer og trærydning, så vi har de seneste 6 år koncentreret os om at ændre på vores energiforbrug. Vi bliver ofte mødt af specifikke kunder på, at vi bruger grøn energi, når vi skal producere vores tryksager, og det er et godt salgsargument for at få en tryksag i hus, at vi er grønne i vores udtryk.”

Den strøm, trykkeriet forbruger, kommer fra vindenergi. Selvom det er en anelse dyrere, har Uffe i sin dialog med kunderne erfaret, at det har været investeringen værd.

Thumbnail 2_Johansen

Nedbringelse af CO2-kvoter

Som underleverandør i den grafiske branche mærker de også specifikke krav, der kommer fra trykkerikunder til deres miljøhåndtering.

Foruden vindenergi har Johansen Grafisk derfor også søgt rådgivningshjælp i ræset mod at nedbringe deres CO2-kvoter.

Det har tilvejebragt en udskiftning af lysstofrør til LED, ESG-rapportering, investering i klimaskov og indkøb af en helt ny trykmaskine.

 ”Vi havde en trykmaskine, der havde et lakværk, som var en strømsluger. Lakværket gør det muligt at tørre tryksager, så de er klar til at efterbehandle hurtigere. Det har vores nye maskine ikke.” forklarer Uffe, som er meget positiv over for den nye maskine:

” Til gengæld kan den trykke på begge sider og bruger væsentlig mindre strøm – det andet kan vi planlægge os ud af,” siger han med et smil.

Og der er grund til at smile. Den nye trykmaskine udgør en væsentlig investering, men med en årlig besparelse på +90.000 kr. er der tale om en overskuelig tilbagebetalingstid.

Thumbnail 3_Johansen

Fastprisaftale til gavn for kunderne

En usikker verdenssituation med eksplosive renter, et volatilt elmarked og en kraftig prisstigning på papir har alt sammen sat et tydeligt spor hos forretningen i Holstebro.

For Uffe er risikovilligheden derfor naturligt lav, og det vigtigste er at kunne regne med budgettet året rundt.

Johansen Grafisk har valgt en fastprisaftale, og foruden at have ro i maven når der skal sættes to streger under facit, har det også haft en kundevendt fordel.

Trykkeriet er nemlig et at få, som ikke har måtte pålægge deres samarbejdspartnere ekstra omkostninger som følge af det svingende elmarked.

Thumbnail 4_Johansen

Vi står klar til at hjælpe

”Når man arbejder i det daglige og bare gerne vil producere tryksager, så tænker man kun på det og har ikke det store fokus på energi og alt muligt andet.”

Er du nysgerrig på at høre, hvordan vi kan hjælpe dig?

Kontakt os for en uforpligtende snak.

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action