Skoler

det har vi også hjulpet kunder med

Energibesparelse og forbedret indeklima

Folkeskole med knap 700 elever fordelt på 10 årgange havde udfordringer med indeklimaet i en række klasselokaler pga. for højt CO2 niveau. Scanenergi hjalp med at identificere fejlen, der viste sig at være en forkert placering af en CO2 måler. Fejlen blev udbedret, hvilket har medført en energibesparelse

Investering: 5.000kr

Tilskud til projekt: 0kr

Årlig besparelse: 7.500kr

Hvad hjalp vi kunden med: Scanenergi hjalp kunden med at kortlægge udfordringerne og lave beregninger.

Mini case skoler_1.jpg
Mini case skoler_2.jpg

Energibesparelse lettede også på varmereguleringen

Folkeskole med godt 450 elever fordelt på 10 årgange brugte ventilationsanlægget til opvarmning af klasselokaler. Med en forholdsvis beskeden investering i radiatorer til opvarmning kunne der opnås en betydelig økonomisk besparelse samt en lettere måde at regulere varmen på.

Investering: 155.000kr

Tilskud til projekt: 8.100kr

Årlig økonomisk besparelse: 27.800kr eller 32.500kWh

Hvad hjalp vi kunden med: Scanenergi hjalp kunden med at kortlægge udfordringerne og lave beregninger.

Luft-vand varmepumpe sparer på energien

Ungdomsskole i Region Syddanmark blev opvarmet via et ældre naturgasfyr. Beregninger viste at installation af en luft-vand varmepumpe kombineret med en mindre naturgaskedel ikke blot ville give en nemmere regulering af varmen men også en en betydelig energibesparelse. Med tilskud blev tilbagebetalingstiden på projektet 2,5 år.

Investering: 200.000kr

Tilskud til projekt: 63.300kr

Årlig økonomisk besparelse: 50.000kr eller 158.500kWh

Hvad hjalp vi kunden med: Scanenergi hjalp kunden med at kortlægge udfordringerne og lave beregninger.

Mini case skoler_3.jpg