Træindustrien

det har vi også hjulpet kunder med

Genindvinding af varme

Vinduesproducent fik i forbindelse med flytning af et maleanlæg reduceret brandfaren og kunne med en ny udsugning spare varme ved genindvinding.

Investering: 2.500.000kr

Tilskud til projekt: 93.500kr

Årlig besparelse: 310.125 kWh

Hvad hjalp vi kunden med: Scanenergi hjalp kunden med beregninger.

Mini case træ_1.jpg
Mini case træ_2.jpg

Varmepumpe var løsningen

Virksomheden overvejede brug af egen restproduktion til fyring, men miljøkrav umuliggjorde det. Beregninger viste efterfølgende, at varmepumper i hybridløsning var en bedre forretning økonomisk set. 

Investering: 212.900kr

Tilskud til projekt: 63.500kr hvilket giver en tilbagebetalingstid på 2 år.

Årlig økonomisk besparelse: 149.200kr eller 20.000 m3 naturgas

Hvad hjalp vi kunden med: Scanenergi hjalp kunden med beregninger og at få tilskud. Desuden sikrede vi kunden en besparelse på 95.000kr i forbindelse med investering i LED - samme produkt og samme leverandør men en bedre pris efter vores rådgivning.