Metalforarbejdning

det har vi også hjulpet kunder med

Fjernvarme reducerer energiforbruget

Producent af specialmaskiner til andre produktionsvirksomheder har i forbindelse med flytning af produktion til større lokaler fået totalrenoveret bygningerne herunder indlæggelse af fjernvarme i stedet for oliefyr, renovering af klimaskærm med nye vinduer mm. samt ny LED belysning. 

Investering: 414.500kr (beløbet gælder kun varmesystemet)

Tilskud til projekt: 126.100kr (beløbet gælder kun varmesystemet)

Årlig besparelse: 237.400kr (beløbet gælder kun varmesystemet)

Hvad hjalp vi kunden med: Scanenergi hjalp kunden med at kortlægge udfordringerne, lave beregninger, søge om tilskud samt havde kontakt til leverandører.

Mini case Metalforarbejdning_1.jpg
Mini case Metalforarbejdning_2.jpg

Varmepumpe var mest attraktiv

Producent af metalprodukter til forskellige brancher ønskede at skifte et ældre varmluftfyr på olie. Fjernvarme blev overvejet, men beregninger viste, at varmepumper var mere attraktive, når faste afgifter var medregnet.  Det nye anlæg består af forskellige typer/størrelser i forhold til de enkelte rums behov.

Investering: 150.000kr

Tilskud til projekt: 48.500kr

Årlig økonomisk besparelse: 48.500kr eller 101.100kWh

Hvad hjalp vi kunden med: Scanenergi hjalp kunden med beregninger og at få tilskud samt en hurtig igangsætning af projektet, hvilket vægtede højt for kunden.