Energisparemål

hel eller delvis indberetningspligt

Energisparemål for samarbejdspartnere hvor Scanenergi varetager indberetningspligten helt eller delvist

Navn Sparekrav kWh
Affaldsvarme Århus 75.951.655
Brande Fjernvarme 1.262.432
Brøns Kraftvarmeværk 112.782
Forsyning Helsingør Elnet A/S 3.481.000
Forsyning Helsingør Varme (SE) 7.823.617
Hanstholm Varmeværk AMBA 865.855
Høng Varmeværk a.m.b.a. 1.449.998
Ikast Værkerne Net A/S 2.530.000
Ikast Værkerne Varme 6.524.852
Kibæk Elværk A.m.b.a. 331.000
Kibæk Varmeværk Andelsselskab 1.186.261
Klitmøller Kraftvarmeværk AMBA 301.717
Lem Varmeværk 1.550.426
MES Net A/S 5.387.000
Middelfart Fjernvarme 4.792.764
RAH Net 2 A/S 3.514.000
RAH Net1 A/S 12.296.000
Ræhr Fjernvarme AMBA 224.246
Struer Forsyning Elnet A/S 1.991.000
Struer Forsyning Fjernvarme A/S 4.645.310
Sunds Elforsyning 681.000
Thy-Mors Energi Service A/S 15.963.000
Vestforsyning Net A/S (SE) 7.966.000
Vestforsyning Varme A/S (SE) 12.556.307
Videbæk Energiforsyning Varme A/S 1.307.788
Videbæk Elnet A/S 839.000