Landsby og ø-projekter

Energioptimering i tyndt befolkede områder

I de tyndt befolkede områder er det ofte en stor og ressourcekrævende opgave at aktivere og involvere borgerne i den energioptimering, der skal til, for at opnå kommunens klimamål. HusetsEnergi er løsningen, der hjælper jer godt på vej.

Med et HusetsEnergi projekt opnår I et betydeligt bidrag til bæredygtig omstilling af et geografisk velafgrænset område. Selvom et HusetsEnergi projekt ikke alene kan sikre langsigtet bæredygtighed for et område, vil projektet bidrage væsentligt til at sikre et områdes evne til at overleve som lokalsamfund. Med energioptimering som redskab medfører konceptet oplagte forbedringer i form af lavere energiforbrug og dermed lavere omkostninger og en reduktion af CO2 udledningen.

Landsbyprojekter er også værdiskabende på en række andre samfundsnyttige områder. Det drejer sig bl.a. om lokal jobskabelse til håndværkere, værdisikring af boligmassen, øget salgbarhed og øget bo-værdi. Desuden er der et væsentligt socialt element i projekter af denne type, hvorfor det kan styrke den lokale sammenhængskraft.

Lokal forankring og engagement er essentiel

Opbygningen af et stærkt lokalt ejerskab har afgørende betydning for projektets samlede resultat. Derfor er det essentielt at flytte ejerskab, ansvar og aktiviteter fra rådhus til forsamlingshus. Det har overordnet betydning for projektet og er især vigtigt, hvis der eksempelvis skal træffes beslutning om at etablere fælles varmeforsyning. Vi bruger i samarbejde med jer flere værktøjer for at fremme dette som eksempelvis infomøder, borgermøder, sociale medier, deltagelse i styregruppe og oprettelse af lokale energiråd.

Landsby og ø projekter_midterbillede.jpg

Konceptet kort fortalt

Vores koncept omfatter blandt andet ansøgningsproces om deltagelse i projektet, analyse og beregning af muligheder for fælles forsyning, aktivering og involvering af lokalsamfundet, energitjek af boliger samt information og fastholdelse af interesse og motivation undervejs i forløbet.

Konceptet anvendes på et afgrænset område, f.eks. en landsby eller sogn, en ø, et lokalområde, en egn osv. Fælles for områderne er, at projektet styrkes ved at have en veldefineret geografisk afgræsning, hvor et lokalt fællesskab og identitet kan bruges som afsæt for projektet. 

Vil I gerne vide mere?

Så tøv ikke med at kontakte os. Vi stiller gerne op til et uforpligtende møde, hvor vi kan diskutere mulighederne for lige netop jeres kommune. Kontakt os på tlf.      9992 9000 eller brug boksen i højre side.