Husets Energi

Energioptimering ved private boligejere

Husets Energi – energioptimering ved private boligejere

HusetsEnergi er Scanenergis tilbud til de kommuner, der ønsker at nedbringe borgernes energiforbrug og dermed kommunens CO2 udledning. Baseret på konkrete erfaringer og dokumenterede resultater tilbyder vi et køreklart koncept, hvor vi i samarbejde med jer skaber rammerne for at opnå et godt resultat.

Siden 2012 har vi arbejdet tæt sammen med kommuner over hele landet. Erfaringerne herfra krydret med forskningsresultater og en masse læren af vores egne og andres fejl danner grundlaget for vores koncept, der foreløbig har resulteret i realiserede energibesparelser på 4,5 millioner kWh. 

Vi er praktikere med en dybt forankret viden om, at energirådgivning ikke nytter noget, hvis man ikke får fat i folk eller måske endda får fat i de forkerte. Energirådgivning nytter ikke noget, hvis det ikke medfører en handling fra dem, vi taler med. Derfor fokuserer vi på at forene kommunikation og markedsføring med solid rådgivning og handlingsfremmende metodedesign.

Sådan opnår I succes med energioptimering hos private boligejere

Vores koncept tager udgangspunkt i tre faser, der alle kræver handling for at nå i mål med en energioptimeringskampagne rettet mod private boligejere. 

  • Motivation af borgeren
  • Den rette rådgivning - energitjek
  • Opfølgning og realisering (fra papir til virkelighed)

Vi sørger for at skabe opmærksomhed omkring projektet via forskellige markedsføringstiltag og på den måde motivere jeres borgere til at deltage. I tilbyder jeres borgere gratis energitjek af boligen. Vi leverer de nødvendige ressourcer og gennemfører energitjekkene, følger op hos boligejerne og runder af hos jer med en samlet afrapportering over indsats og resultater.

Endelig følger den vigtige opfølgning. Ofte er det ret simple ting, der får folk til at gå i stå med energioptimering. Derfor står vi gennem hele forløbet til rådighed for boligejerne med uvildig rådgivning og individuel sparring, og vi følger op på både energitjek og det samlede forløb.

Midterbillede_HusetsEnergi.png

Vil I gerne vide mere?

Står I med en udfordring i forhold til at få nedbragt energiforbruget hos jeres borgere, og lyder vores koncept interessant, har vi lavet en e-bog omkring energirenoveringskampagner hos private boligejere

I er selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte os for en snak omkring, hvordan vores koncept kan hjælpe lige præcis jeres kommune. Kontakt os på tlf. 9992 9292 eller

Læs mere