Energimærkning af kommunale bygninger

Energimærkning af kommunale bygninger

Alle nyopførte kommunale bygninger på over 60m2 skal have et gyldigt energimærke før ibrugtagning. Ligeledes skal alle kommunale bygninger over 250m2 løbende have deres energimærke fornyet (hver 10. år)

Energimærkningsrapporten, der udarbejdes, skal redegøre for bygningens energieffektivitet ved at beskrive bygningens kvalitet i form af bl.a. klimaskærm (ydervægge, tag og gulv), varmeanlæg, ventilation og lys. Der ses udelukkende på bygningens kvalitet og ikke på, hvordan den bruges.

Rapporten skal desuden komme med besparelsesforslag. Disse er baseret på overslagsberegninger ud fra erfaringstal og simple aflæsninger - der foretages altså ikke målinger eller specifikke beregninger. På baggrund af dette vurderes bygningens energitilstand på en skala fra A 2020 til G.

Få mere værdi ud af energimærkningen

Men hvorfor ikke få noget reel værdi ud af energimærkningen? Når vi nu alligevel skal gennemgå bygningen og forbrugs- og bygningsoplysninger samt tage fotos og foretage registreringer, hvorfor så nøjes med at lade dette omfattende arbejde munde ud i en standardrapport, der kun kradser lidt i overfladen? Lad os yde en lille, ekstra indsats mod at I til gengæld får et stort, ekstra afkast.

Energimærkning_standardside.jpg

Mens vi gennemgår bygningen, identificerer vi de områder, hvor der er potentiale for at reducere kommunens energiomkostninger. Vi går fokuseret til værks, så I i samarbejde med vores energirådgiver kan finde præcis den løsning, I har brug for i den konkrete situation – hverken mere eller mindre. Vi kan naturligvis også hjælpe med at føre tiltagene ud i livet, så I opnår de forventede besparelser.

Vil I vide mere?

I kan kontakte Jens Kristensen, der er energimærkningskonsulent og en af vores rådgivere. Skriv til ham på jdk@scanenergi.com eller brug boksen i højre side.