Indefrysningsordning

INDEFRYSNINGSORDNING FOR EL 

Regeringen og de politiske partier har indgået en aftale om Vinterhjælp, der bl.a. giver private og virksomheder mulighed for at indefryse dele af elregningen. Ordningen giver mulighed for at udskyde betalingen for en del af elregningen.

Derudover nedsættes elafgiften til EU's minimumssats på 0,8 øre pr. kWh mod de i dag 76,3 øre pr. kWh i første halvår af 2023.

Indefrysningsordningen træder i kraft pr. 1. november 2022 (afregningen for el-leverancen i oktober). Vi kender kun den overordnede ramme, og kan endnu ikke imødekomme ønsker om at benytte ordningen.

Vi vil løbende orientere på vores hjemmeside og kundeportal omkring ordningen og tilmelding hertil.