Hotel Fjordgården

Nyt ventilationsanlæg giver markant lavere energiforbrug

Smukt beliggende få minutters gang fra Ringkøbing Fjord, byder Hotel Fjordgården deres gæster velkommen til en unik oplevelse med masser af atmosfære og stemning.

Nyt ventilationsanlæg giver markant lavere energiforbrug, bedre indeklima og arbejdsmiljø

Hotellet har investeret i et ventilationsanlæg, der giver markante energibesparelser og derved skåner miljøet. Samtidig har dette også løst en række udfordringer omkring indeklima og arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Det hele startede som en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds projekt omkring Grøn Ressource Optimering (GRO), hvor Scanenergis rådgiver foretog en screening af potentialerne for energioptimering. På baggrund heraf udarbejdede rådgiveren en rapport, som viste flere gode muligheder for energioptimering.

Varmegenvinding giver besparelser og skåner miljøet

Den bedste og mest oplagte mulighed var at etablere et nyt ventilationsanlæg. Herved kunne man udnytte spildvarmen fra de tidligere udsugningsanlæg, som blandt andet betjente emhætter i køkkenet.

Forventningerne til besparelserne var store, og efterfølgende målinger har også vist, at hotellet det første år reelt har sparet 24% på det samlede varmeforbrug.

”Besparelsen er ikke til at komme uden om og er virkelig noget, som kan mærkes”, siger Brian Madsen, Direktør hos Hotel Fjordgården.

Det har været nemt

Som tidligere nævnt startede det hele med en screeningsliste, som Scanenergi udførte i forbindelse med GRO projektet. Det stoppede dog ikke her.

Scanenergi har været med hele vejen, hvor man har stået for specifikation af projektet og kontakt til leverandører. Derudover har Scanenergi sikret, at Hotel Fjordgården har fået tilskud til projektet. Scanenergi har stået for dokumentation, indberetning af energibesparelsen og udbetaling af tilskud. Et tilskud, som bestemt har været med til at gøre projektet muligt.

”Scanenergi har hjulpet hele vejen, så vi har ikke skullet gøre noget selv” siger Brian Madsen.

Bedre indeklima og arbejdsmiljø

Ofte medfører energispareprojekter sidegevinster, som ikke umiddelbart har noget med selve energibesparelsen at gøre, og som ofte ikke er værdisat. Disse sidegevinster kaldes Non Energy Benefits. Det har også været tilfældet her.

Efter at ventilationsanlægget er sat i drift, har personalet i køkkenet oplevet et markant forbedret indeklima og arbejdsmiljø. Personalet oplever ikke længere, at det trækker med kold luft, og betjeningen er også blevet nemmere.

”Projektet har været med til at løse nogle udfordringer omkring indeklima og drift i køkkenet” fortæller Brian Madsen.

Det næste

Projektet har været med til at åbne øjnene for, hvad der ellers kan gøres for at reducere energiomkostningerne. I øjeblikket har hotellet en forholdsvis dårlig afkøling på fjernvarmen, som medfører en ekstra omkostning. En omkostning, som hotellet reelt ikke får nogen værdi for, og derfor er dette noget, der skal ses på.

Scanenergi, som har erfaring fra andre fjernvarmeprojekter, skal være med til at lokalisere, hvor problemet ligger og udarbejde et løsningsforslag. Også her er det formålet, at det skal være så nemt for hotellet som muligt, og derfor skal Scanenergi stå for projektet.

Hotel Fjordgården er et godt eksempel på, at man med den rette indsigt og dialog kan realisere væsentlige energibesparelser og samtidig opnå andre fordele, som i realiteten kan have lige så stor betydning for virksomheden.

Husk tilskuddet

Ved større energibesparende projekter, som tilfældet var med Hotel Fjordgården, kan en stor del af finansieringen være i form af tilskud. Tilskud er en kontant udbetaling af de energibesparelser, som projekter vil opnå i forbindelse med realisering.

Læs mere om hvad salg af energibesparelser og tilskud er og hent evt. vores guide til tilskud herunder.

 Guide til energitilskud fra Scanenergi

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action