Energiplan

Energiplan – fra ide til handling

Når du vil skære toppen af virksomhedens omkostninger, handler det om at identificere, hvor du kan spare penge. Men det er sjældent nok til at bringe dig fra idé til virkelighed. Ofte er det nødvendigt at vurdere og prioritere mellem flere forskellige investeringer. Og så er der også lige dét med finansieringen.

Du har brug for et ordentligt beslutningsgrundlag, og hér kan vi hjælpe dig.

Fordelene ved en energiplan fra scanenergi

Energiplan – det her får du

  1. Først gennemgår vi prioriterede områder af din virksomhed for at identificere de tre besparelsestiltag, hvor du kan minimere dine energiomkostninger mest muligt. Sammen udvælger vi det mest attraktive besparelsestiltag blandt de tre. Så går vi i gang med at flytte besparelsestiltaget fra idé til virkelighed: Vi foretager beregninger af besparelsen, eventuelt på baggrund af målinger hvis det er nødvendigt.
  2. Vi kommer med forslag til løsning og anviser også gerne mulige leverandører, som vi har gode erfaringer med – som uvildig rådgiver er vi uafhængig af leverandører og uden økonomisk interesse i at anbefale bestemte løsninger. Vi indhenter tilbud fra den valgte leverandør, deltager i leverandørbesøget, og udarbejder et overordnet forslag til en realiseringsplan.
  3. Til sidst samler vi det hele i en Energiplan i form af en rapport med overblik over økonomi, løsning og realisering. Med Energiplanen får du både et beslutningsgrundlag for at vurdere investeringens samlede potentiale og få finansieringen på plads – og en køreplan til at komme fra idé til virkelighed.

Læs dig klogere...

Bliv inspireret til dit videre arbejde med energioptimering: