Energimærkning - erhverv

Energimærkning af erhvervsbygninger

Ejer du en erhvervsbygning, der skal sælges, udlejes eller overdrages, skal du have foretaget en energimærkning. Men uanset lovgivningen giver det altid god mening at få gået bygningerne igennem, og dermed få belyst hvilke muligheder, der er for at spare på energien. Det er også intentionen med energimærkningen. Men fremfor blot at følge lovkrav, hvorfor så ikke få mere ud af det, så det dermed bliver en gevinst fremfor blot en udgift?

Skal jeres bygning energimærkes?

Nyopførte bygninger på 60 m² og derover skal altid have en energimærkning. Derudover gælder følgende regler:

  • Ved salg skal sælger kunne fremlægge en gyldig energimærkning.
  • Ved udlejning skal der fremvises en gyldig energimærkning (det samme er gældende for overdragelse af dele af en ejendom)
  • På butikscentre, teatre, hoteller, supermarkeder og lignende med et etageareal på over 600 m² er der endvidere et krav om synliggørelse af bygningens energimærke.

Energimærkets gyldighed

Energimærket er gyldigt i 10 år hvorefter det skal fornyes, såfremt det skal sælges, annonceres, udlejes eller overdrages til anden part. Ordningen gælder desuden kun bygninger til handel og service og derfor ikke landbrugs- og industribygninger.

Modtager I offentlige midler?

Som selvejende institution kan I have status af offentlig (og dermed hører under reglerne for kommunale bygninger), såfremt I modtager mere end 50% i støtte fra det offentlige. Er du i tvivl, om det er tilfældet hos jer, så kontakt os gerne.

Energimærkning erhvervsbygninger

Få det maksimale ud af energimærkningen

Men uanset om jeres energimærke er nyt eller gammelt, bør man se muligheden for besparelser som et stort aktiv. Uidentificeret spild er det svært at gøre noget ved, hvorimod konkrete besparelsesprojekter, hvor tilbagebetalingstiden endda er udregnet, er lige til at gå ombord i. Og det kan en energimærkning være startskuddet til.

Vi udarbejder gerne en energimærkning for jer, så den lever op til alle gældende krav. Men når vi nu alligevel er kørt ud til jer, og vores energirådgiver går rundt og inspicerer jeres bygninger, hvorfor så ikke lade dem tage et ekstra kig på tingene? Måske finansieringen af det hele lå i en række simple optimeringstiltag?

Du kan kontakte Jens Dyrmose Lund Kristensen, der er energimærkningskonsulent og en af vores rådgivere. Skriv til ham på jdk@scanenergi.com.

Læs dig klogere...

Allerede klar til at gå i gang med projekterne? Så er her lidt gode råd og vejledning: