VINDenergi

Køb vindenergi fra danske vindmøller

Du har sikkert allerede gennemført flere tiltag for at spare på energien og optimere forbruget. Men hvorfor ikke gå hele vejen og sikre, at virksomheden udelukkende anvender grøn el?

Grøn el gavner miljøet. Men det er også god forretning. Flere og flere virksomheder oplever, at medarbejderne lægger vægt på miljø og bæredygtighed. Det samme gør sig gældende for kunderne, som i større grad vælger leverandører og samarbejdspartnere med en grøn profil.

Virksomheder med økologisk produktion bliver i mange tilfælde mødt med krav om miljøcertificering, hvor dokumentationen af et grønt energiforbrug er et af kravene. Og i det hele taget er bæredygtighed og miljøhensyn en del af den forretningsmæssige agenda.

Kommer der ’grøn strøm’ ud af stikkontakten?

Grøn energi er jo ikke grøn. Lad os bare slå dét fast. Og ingen kan se, om det er den ene eller anden slags el, der kommer ud af jeres stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i el-nettet.

Derfor har vi valgt at gøre det næstbedste: at sørge for, at den strøm du anvender, matches 100% med et oprindelsescertifikat på vindenergi fra danske vindmøller. Derved er du, via dit forbrug, med til at støtte omlægningen til vedvarende energi - her i form af vindenergi.

Jeres virksomhed vil derfor modtage et VINDenergi-klimabevis, så I kan synliggøre jeres omtanke for miljøet, eksempelvis i forbindelse med jeres CSR eller markedsføring.

VINDenergi har mærkningen Kategori 2: 1-bladet elprodukt.

VINDenergi_2021_banner_aflangt_web_scanenergi

FN's verdensmål

Når du vælger VINDenergi fra Scanenergi er du med til at støtte op om FN's verdensmål:

Mål 7: Bæredygtig energi

Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende  stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Mål 13: Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det førindustrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

vindenergi-scanenergi-fn-verdensmaal_web

Vil du være endnu grønnere?

Med grøn strøm fra danske vindmøller, er du med til at sikre, at du ikke udleder CO2. Du kan gå skridtet videre og investere det, der svarer til dit forbrug i klimatiltag, som hjælper bæredygtighed på vej andre steder i verden.

Læs om KLIMAtiltag