Rudersdals Kommune

Energioptimeringsprojekter giver årlige besparelser på 690.000 DK

Rudersdal Kommune

Energioptimeringsprojekter giver Rudersdal Kommune 690.000kr. i årlig besparelse

I Rudersdal Kommune ønskede man at finde en samarbejdspartner på energirådgivning, der samtidig kunne hjælpe med at opbygge overvågning af kommunens anlæg.

I 2013 valgte de at indlede et samarbejde med Scanenergi, der siden da har været energirådgivere for kommunen på især deres idrætsanlæg Rundforbihallen i Nærum.

Rundforbihallen er et af tre store idrætsanlæg i Rudersdal Kommune. Udover en idrætshal til forskellige sportsgrene indeholder anlægget også mødelokaler samt svømmehal. De senere år har hallen gennemgået en række større renoveringer, og det var i forbindelse med den seneste renovering, at der også blev kigget på energioptimering.

Scanenergi som projektleder

Med udgangspunkt i en prioriteringsliste blev der indgået en implementeringsaftale, der indeholdt flere forskellige teknologier:

  • et minikraftanlæg, der producerer varme og el på naturgas
  • en varmepumpe, der henter varme fra jordvarmeslanger og afkast fra svømmehal

Scanenergi har ledet projektet fra indhentning af tilbud og udregning af besparelser på konkrete tilbud, over tilsyn med implementeringen til den afsluttende overdragelse fra leverandør til kunde. Om projektet med Scanenergi udtaler Energimanager i Rudersdal Kommune, Søren Hansen:

”Scanenergi har været med i hele processen, så vi har ikke selv skullet bruge en masse kræfter på at følge projektet – faktisk har den hovedansvarlige været på barsel i det meste af implementeringsperioden. Derudover har det været positivt, at antallet af ekstraregninger og overraskelser har været minimale set i forhold til investeringens størrelse og kompleksitet. Endelig taler besparelsen på vores energiomkostninger for sig selv”.

Kort tilbagebetalingstid

Netop besparelserne har stor betydning for en kommunal institution, der ikke har mulighed for at trække udgifter til energiforbrug fra. Helt konkret betyder projektet i Rundforbihallen en årlig besparelse på 320MWh el og 250MWh varme eller i omegnen af 690.000kr. Derudover har projektet en kort tilbagebetalingstid på fire til fem år, som ellers normalt er uhørt i offentlige sammenhænge.

Resultaterne i Rundforbihallen – både dengang og nu – betyder da også, at Søren Hansen fortsat ønsker at benytte Scanenergis energirådgivere:

”Samarbejdet med Scanenergi har givet os et godt overblik og valide besparelser, og vi tøver derfor ikke med at anbefale Scanenergi til andre,” slutter Søren Hansen.

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action