Maabjerg Bioenergy

Maabjerg Bioenergy

Maabjerg Bioenergy sikrer energioptimering hos en række landmænd

Som del af et større bæredygtighedsprojekt fik 28 landbrug hjælp til energioptimering. Alene de to af landbrugene har opnået en energibesparelse på 383.000 kroner om året.

Med etableringen af Maabjerg BioEnergy nord for Holstebro i januar 2012 kan de i alt 150 tilknyttede landmænd levere mere end 450.000 tons gylle om året og se det blive omdannet til miljøvenlig energi.

Etableringen af anlægget tog afsæt i landbrugets stigende behov for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof. Anlægget fik som CONCERTO-projekt under EU (bæredygtighedsstøtteordning) bevilget ca. 23 mio. kr. i støtte, hvoraf størstedelen gik til projekteringen og til selve anlægsinvesteringen.

Men derudover gik et millionbeløb til at gennemføre energioptimering hos de deltagende landmænd, hvorved den miljømæssige gevinst blev styrket yderligere. Til at stå for såvel rådgivningen som den praktiske del af energioptimeringsprojektet valgte man Scanenergi på baggrund af Scanenergis stærke rådgivningskompetencer på energiområdet.

Screening og benchmarking

Om energioptimeringen fortæller Knud Schousboe, der er projektansvarlig og direktør hos en af ejerne, Struer Forsyning:

”Vi lod landmændene gennemgå en 4-trinsraket, hvor 28 landbrug i første fase fik lavet en screening, herunder montering af målere 4-5 steder i bedriften.”

Knud Schousboe tilføjer, at målet med denne fase var, at kunne holde energiforbruget op imod produktionen og lave benchmarks på forskellige nøgletal for derefter at pege på potentielle optimeringer. For hvert af de screenede landbrug blev der i forlængelse af screeningen udarbejdet en rapport med en beskrivelse af mulige optimeringsprojekter.

”De identificerede projekter handlede eksempelvis om udskiftning af pumper, om optimering af ventilationsanlæg og om udskiftning af olie- og gasfyr med mere energieffektive biofyr,” fortæller Knud Schousboe.

Fra 48.000 liter olie til moderne halmfyr

Et eksempel på det sidste er Jørgen Tørnæs, der driver ”Krogsdal” syd for Holstebro med en årlig produktion af 17.700 smågrise og 15.000 slagtesvin. Jørgen Tørnæs fik efter en screening af bedriften præsenteret forskellige projekter af Scanenergi og valgte bl.a. herefter at udskifte et ældre oliefyr med et moderne halmfyr.

”De har haft godt styr på tingene. På baggrund af forbrugsdata fra energistyringen fandt Scanenergi bl.a. ud af, at varmeventilerne i staldene ikke virkede korrekt. Og samlet set gav projekterne en besparelse på 48.000 liter olie om året, hvilket svarer til 264.000 kr," slutter Jørgen Tørnæs, der har været glad for samarbejdet med Scanenergi.

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action