GEA Farm Technologies

Styringsrapporter fjerner skjult forbrug

GEA Farm Technologies

Styringsrapporter fjerner skjult forbrug hos GEA Farm Technologies

Hos GEA Farm Technologies Mullerup i Ullerslev har månedlige styringsrapporter fra Scanenergi identificeret, hvor der er mest at hente på energien.

GEA Farm Technologies Mullerup er en af verdens førende leverandører af innovativt udstyr til mælkeproduktion. Virksomhedens komplette løsninger har en stærk position på markedet, fordi de giver landmændene mulighed for at drive en sund forretning på et både bæredygtigt og rentabelt grundlag.

Time-for-time oversigt afslørede stort tomgangsforbrug

I den danske afdeling i Ullerslev på Fyn har GEA Farm Technologies Mullerup 6500 m2 produktionsareal – og et elforbrug, der betyder, at selv mindre procentuelle besparelser kan ses på bundlinjen. For nogle år siden valgte virksomheden derfor at lave en prissikringsaftale med Scanenergi og dermed også modtage de månedlige rapporter med en time-for-time-oversigt over forbruget.

”En af de ting, vi hurtigt blev opmærksomme på gennem de månedlige rapporter, var, at vores tomgangsforbrug var alt for højt,” siger logistikchef Søren Christensen og fortsætter:

”Det var for eksempel åbenlyst, at forbruget ikke burde være særlig højt om natten i weekenderne, hvilket ikke desto mindre var tilfældet.”

"De månedlige rapporter gjorde os opmærksomme på, at vores tomgangs-forbrug var alt for højt.”

Med rapporterne i hånden satte Søren Christensen derfor gang i en proces, hvor man fandt frem til en række forbedringer, der alle kunne bidrage til en samlet reduktion af forbruget. Det gjaldt f.eks. en udskiftning af nogle strømslugende blæsere på oliefyr, ligesom virksomhedens serverpark blev lagt om fra at bestå af fire servere til kun at have en enkelt.

”Vi skiftede samtidig fra elvarme til konventionel opvarmning i nogle rum, ligesom vi monterede tænd-/sluk-ure rundt omkring for at minimere tid med lys i mennesketomme produktionshaller og andre lokaler,” siger Søren Christensen.

Mange bække små

Han fortæller, at tiltagene i høj grad blev gennemført ud fra mange bække små-princippet. Efterfølgende kunne han således konstatere, at tomgangsenergiforbruget faldt med op til 15 procent og dermed gav en betragtelig besparelse.

Ud over de konkrete besparelsestiltag har ledelsen hos GEA Farm Technologies Mullerup også brugt styringsrapporterne fra Scanenergi i forbindelse med overvejelser om at etablere nathold.

”I den forbindelse var rapporterne et nyttigt værktøj, fordi de gjorde det muligt for os at lave mere præcise konsekvensberegninger i forhold til energiforbruget,” siger Søren Christensen, der i det hele taget er glad for samarbejdet med Scanenergi.

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action