Bomidtvest

Det midt- og vestjyske boligselskab får anvist besparelser for 70.000 kr.

Bomidtvest får anvist besparelser for 70.000 kr.

Der var store besparelser at hente i fællesarealerne hos boligselskabet. Det viste en screening af energiforbruget.

Bomidtvest er et af de største boligselskaber i Midt- og Vestjylland og administrerer i alt omkring 3.600 lejemål i bl.a. Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing, Skjern og Skive kommune.

Da selskabet i 2011 indleder et samarbejde med Scanenergi, handler det ikke mindst om at få identificeret mulige besparelser i de forskellige afdelingers fællesarealer. En mission, der hurtigt viser sig at være ganske fornuftig.


Fik sat tal på forbedringsmulighederne

”Jeg må sige, at Scanenergi går seriøst til værks og tydeligvis ved, hvad de har med at gøre, da de gennemgår de første af vores boligafdelinger,” siger projektchef Flemming Roi Madsen.

Han er på forhånd klar over, at der sandsynligvis kan spares på energien, men det har hidtil ikke været muligt at sætte tal på, og dermed har det også været umuligt at iværksætte de forskellige forbedringer.

”I et boligselskab kan man ikke bare diktere en masse investeringer. Lejerne skal høres først, og her er Scanenergis gennemgang og efterfølgende forslag et rigtig godt materiale, fordi det meget enkelt viser, hvad der kan gøres, hvad det vil give af besparelser, og hvilken investering der er nødvendig,” siger Flemming Roi Madsen.

Stort potentiale i belysningen

De potentielle besparelser, der bliver identificeret ved de første afdelinger, handler bl.a. om udskiftning af lyskilder ved fællesarealer, eksempelvis udendørsbelysning på parkeringspladser og belysning i opgange, cykelskure, kælderskakte og lign.

”Scanenergi har anvist nogle store besparelser på op til 70.000 kroner om året for en enkelt afdeling ved eksempelvis at få LED-lys ved fællesarealerne, og der er helt klart nogle ting, vi gerne vil indarbejde i vores fremtidige drifts- og vedligeholdsplaner,” siger Flemming Roi Madsen, der også meget gerne ser, at der i den kommende tid laves screeninger i andre af boligselskabets afdelinger.

”I en del af afdelingerne har vi primært enfamiliehuse, og her er det begrænset, hvad vi kan gøre, fordi der ikke er fællesarealer. Men i alle de øvrige afdelinger er jeg sikker på, at Scanenergi med den kompetence, de indtil videre har demonstreret, vil kunne lave de nødvendige regnestykker, så vi kan tage det næste skridt og præsentere investeringerne for lejerne – og forhåbentlig få dem sat i gang,”
siger projektchefen.

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action