Bøjsø døre & vinduer

Bøjsø Døre & Vinduer

Rapporter over energiforbruget giver overblik hos Bøjsø Døre & Vinduer

Med produktet Energioverblik får Bøjsø Døre og Vinduer månedlige rapporter over virksomhedens samlede energiforbrug, så der både er overblik og grundlag for optimeringer.

Bøjsø Døre og Vinduer A/S har siden starten af 1970’erne produceret kvalitetsvinduer og døre og har udviklet sig fra et lille tømrer- og snedkerfirma til et maskinsnedkeri med speciale i produktion af kvalitetsvinduer efter mål. Virksomheden, der har til huse i Vorbasse, råder i dag over en specialudviklet maskinpark og beskæftiger mere end 45 ansatte.

Overblik over el, olie, gas og vand

Siden 2014 har Bøjsø Døre og Vinduer haft syv fjernaflæsningsenheder installeret og får via Energioverblikket automatisk tilsendt måneds- og årsrapporter på virksomhedens energiforbrug på de syv områder. Energioverblikket gør det muligt at skabe et overblik over alle virksomhedens energikilder så som el, olie, gas og vand ved hjælp af manuel eller automatisk måleraflæsning.

Al informationen samles på Scanenergis Kundeportal, hvor der kan laves analyser af forbruget på de enkelte målere. Analyserne kan bruges som supplement til de måneds- og årsrapporter, der sendes direkte til brugerens mailboks.

Månedlige rapporter sikrer fokus på energioptimering

I en travl hverdag hos Bøjsø Døre og Vinduer er det ikke overvågning af energiforbruget, der har førsteprioritet. Derfor er de månedlige rapporter en kærkommen påmindelse for Produkt- og Indkøbsansvarlig Arne Bendesen om at tjekke op på forbruget og sikre, at det ikke løber løbsk.

"Rapporten hjælper os med at vurdere, om det kan betale sig at investere i nye maskiner.”

”Desuden bruger vi rapporterne på de enkelte maskiner, når vi står foran at skulle udskifte dem. Rapporten giver os det aktuelle forbrug, som vi så holder op med forbruget på den nye maskine. På den måde er rapporten med til at vurdere, om det kan betale sig at investere i den pågældende maskine”, fortæller Arne Bendesen.

Udover den månedlige opfølgning på forbruget har Energioverblikket også givet Bøjsø Døre og Vinduer en del ’aha’-oplevelser omkring energiforbruget.

”Eksempelvis viste Energioverblikket, at vores kontorbygning havde et temmelig stort forbrug i weekenden, hvor kontoret ikke bliver brugt. Synderen var airconditionen i vores serverrum. Det er ikke en post, vi har planer om at ændre på pt., men det er rart at få en forklaring på forbruget”, siger Arne.

Dialog og overblik sænker forbruget

Alt i alt har Arne kun positivt at sige omkring Energioverblikket og Scanenergi:

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Scanenergi og tilfredse med det udbytte, vi får. Vores løbende dialog med energirådgiveren, og de månedlige energirapporter, giver os overblikket over vores samlede energiforbrug og har betydet, at vi har mere fokus på forbruget og derfor også bruger mindre strøm end tidligere,” slutter han.

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action