Abildgaard I/S

Svinelandbrug halverer energiforbruget

Abildgaard I/S

Svindelandbruget abildgaard I/S halverer energiforbruget

En simpel reduktion af indsætningstemperaturen i smågrisestaldene gav en årlig besparelse på strømforbruget på 80.000 kr. – uden at skulle investere så meget som en krone!

Ved Fjerritslev nord for Limfjorden driver familien Abildgaard deres sohold med smågriseproduktion. Den samlede bedrift udgøres af i alt fire gårde, hvoraf den ene er forpagtet. Med 1500 søer på gården med sohold producerer de årligt omkring 25.000 grise a 30 kilo og yderligere 20.000 smågrise a 7 kilo.

Fem grader gjorde forskellen

Bedriften blev gennemgået af en af Scanenergis energirådgivere, der hurtigt fandt optimeringsmuligheder i smågriseproduktionen. I de seks containere, der er indrettet som smågrisestalde med i alt 1100 stipladser, var temperaturen således sat til 29 °C.

”Det var den temperatur, vi altid havde hørt var den optimale,” siger Sanne Abildgaard, der dog ligesom sin mand var særdeles lydhør, da energirådgiveren kunne fortælle, at han på baggrund af sine gode erfaringer fra andre svineproducenter ville anbefale at sænke indsætningstemperaturen til 24° C.

”Med en reduktion af temperaturen på fem grader halverede vi næsten energiforbruget i staldene og fik dermed en årlig besparelse på lige godt 80.000 kroner,” beretter Sanne Abildgaard og tilføjer, at besparelsen vel at mærke er opnået uden på nogen måde at påvirke smågrisenes komfort.

Med en Energiberegning får du tre forslag til forbedringer med alle relevante udregninger.

Energirådgiveren kunne ved gennemgangen af bedriften også identificere andre mulige energioptimeringer. De kræver imidlertid alle en investering, og er derfor sat på standby.

”Det er ingen hemmelighed, at det til tider kan være hårdt at være svineproducent i Danmark, hvorfor det også kan være svært finde finansiering til den slags investeringer – hvor attraktive de end måtte være på den lange bane,” siger Sanne Abildgaard, der kun har positive ting at sige om det foreløbige samarbejde med Scanenergi.

”De er meget professionelle, og energirådgiveren var god til at spotte det, der var aktuelt.”

Professionel energirådgivning

Sanne Abildgaard tilføjer, at det var rart at få set på tingene med andre øjne; ikke mindst fordi energi er et af de områder, hvor man næsten altid ender højere end budgetteret.

”Med det store elforbrug, vi har til varmelamper og el-opvarmning af staldene, har det derfor stor betydning, at Scanenergi har hjulpet med at optimere på baggrund af deres store ekspertise,” slutter hun.

Kontakt os

..hvis du har spørgsmål til casen eller vil høre mere om, hvad vi kan.

Kontakt os her
New Call-to-action